Foto: Thomas Kokholm Nielsen
Foto: Thomas Kokholm Nielsen
17.06.2017 kl. 16.11
Folkemøde

Hvem vinder i spasserlotteriet?

Der er næsten lige så mange måder at udregne løn og ressourcer, som der er kommuner, når handicappede vælger at blive arbejdsgivere. Et firma, der administrere arbejdsgiveransvaret for de handicappede, ønsker sig mere harmonisering og hilser samtidig nyt tilsyn med firmaerne velkommen.

”Spasserlotteriet – træk en kommune og lev et liv”. Det er den lettere provokerende titel på et arrangement, som det private firma BHF, Bruger-Hjælper Formidlingen, laver sammen med Egmont Højskole på Folkemødet.

Det starter med, at man som tilhører får tildelt en sagsbehandler og bliver udstyret med et handicap. ”Du er lam i armene og har intet sprog. Det betyder, at du må finde en anden måde at kommunikere på. Du er blevet bevilliget en hjælper”. Derefter skal du spille dit handicap og løse opgaver sammen med din hjælper – spise mad for eksempel.

Arrangementet lægger op til en debat om handicappedes vilkår og er et oplæg om, hvordan det er at være arbejdsgiver og handicappet.

I 2009 indførte man BPA ordningen. Det står for Borgerstyret Personlig Assistance. Ordningen skal bevilliges gennem kommunen og forudsætter, at den handicappede påtager sig arbejdsgiveransvar. Det vil sige, at man har ansvar for at lave kontrakt med sine hjælpere, udbetale løn og pension med videre. Og det kræver en del viden om ansættelsesret og arbejdsmiljølovgivning. 45 procent af de handicappede har valgt at få en BPA ordning. Fordelen er, at det giver en højere grad af frihed til at disponere, som man vil. Hvis man i stedet får bevilliget hjemmepleje er man i højere grad bundet til hjemmet.

Foto: Thomas Kokholm Nielsen

Line Juul fra Jammerbugt er spastiker og har talebesvær. Hun har taget konsekvensen og har fået tatoveret et tastatur på underarmen, så hun lettere kan føre samtaler. Foto: Foto: Thomas Kokholm Nielsen

Overdrager ansvar

Størstedelen af de handicappede med BPA vælger at lade et privat firma som BHF stå for det praktiske omkring arbejdsgiveransvaret. De står for at lave ansættelseskontrakter, for udbetaling af løn og pension med videre. Sofus Rossing er ydelseschef i BHF, der samarbejder med 65 kommuner. Han oplever, at der er lige så mange måder at administrere og gøre regnestykket op, som der er kommuner.

LÆS OGSÅ Evaluering af det specialiserede socialområde på vej

– Der er ingen kommuner, der gør det på samme måde. Alle gør det op på deres egen måde. Det er helt ned i måden at lave budget på. Jeg synes, det ville have været smart, hvis kommunerne fra start var gået sammen og havde lavet en fælles model – i KL regi måske. Det er jo de samme regler, de skal administrere efter, siger han.

Der er forskel på, hvordan kommunerne fortolker løn og arbejdsvilkår.

– Vi oplever, at der for eksempel er forskel på, om kommunerne bevilliger løn til sjette ferieuge, barns første sygedag og så videre. Fordi kommunerne udregner forskelligt, så kan de handicappede også opleve, at de må give deres ansatte dårligere løn og arbejdsvilkår end i nabokommunen. Men jeg fornemmer, at der trods alt er ved at ske en harmonisering. Blandt andet på baggrund af nogle principielle sager. Men det har taget mange år, siger Sofus Rossing.

Uddannet som leder

Hvis du har fået bevilliget hjælp i 24 timer, så har du måske arbejdsgiveransvar for mellem fem og 10 hjælpere. Det kan være noget af en opgave at overskue.

– Som alle steder på arbejdsmarkedet findes der dårlige ledere. Vi ser også handicappede, der ikke er så gode til at være ledere. Så må kommunen tage bevillingen op til revision, eller uddanne den handicappede. Det er jo tit svært for en kommune at fratage en borger en ydelse, når den først er blevet givet, siger Sofus Rossing.

LÆS OGSÅ Tidligere kommunaldirektør i spidsen for handicaporganisation

Egmont Højskolen har lavet en BPA uddannelse, hvor de handicappede kan lære at håndtere rollen som den, der leder og fordeler arbejdet.

Et spørgsmål om tillid

BPA-ordningen bygger på flere måder på tillid. Både mellem den handicappede og firmaet, som han eller hun entrere med, og mellem firmaet og kommunen.

– Vi aflægger jo årsregnskab til kommunen. Som oftest betaler vi penge tilbage. Vi plejer at betale mellem fem og seks millioner kroner tilbage til kommunerne om året, siger Sofus Rossing.

Det er det imidlertid ikke alle, der gør. Der er en del ”garage firmaer”, der ikke altid lever op til reglerne. Det handler ofte om ubrugte pensionsmidler, der ikke føres tilbage. BHF havnede for nylig i en kedelig situation, da de overtog nogle medarbejdere fra et mindre firma.

– I sådanne tilfælde gælder lovgivningen for virksomhedsoverdragelse. Vi blev opmærksom på, at firmaet ikke har betalt den rigtige pension. Vi rettede op på det. Medarbejderne kunne så se, at de havde fået for lidt, da de arbejdede for det gamle firma. Fagforeningen gik så ind i sagen, og vi er så ansvarlige for at betale pensionerne med tilbagevirkende kraft i den periode medarbejderne var ansat i deres forhenværende firma. Ifølge lovgivningen er det vores ansvar. Det er en rigtig ærgerlig og dyr sag for os, siger Sofus Rossing.

LÆS OGSÅ Tidligere handicapleder kræver millionerstatning af Norddjurs

Den handicappede kan også havne i problemer, hvis firmaerne ikke lever op til opgaven. For nylig var der på Bornholm en sag, hvor en handicappet borger kom i klemme. Det mindre firma, der administrerede borgerens arbejdsgiveransvar, gik konkurs og havde på det tidspunkt ikke udbetalt løn til hjælperne i to måneder. Det betød, at borgeren personligt blev gjort økonomisk ansvarlig for den manglende løn.

– Det er jo en forfærdelig situation for borgeren, siger Sofus Rossing.

Nyt tilsyn

Der er omkring fire store firmaer på området, hvoraf BHF er et af dem. Sofus Rossing ser frem til, at der 1. januar træder et nyt tilsyn med firmaerne i kraft, som betyder, at de skal granskes nøjere, inden de godkendes. Det betyder også, at medarbejdere skal lønnes forud frem for bagud.

– Jeg synes, det er en rigtig god ordning, at der på den måde kommer tilsyn med os. Det betyder, at vi forhåbentlig kan undgå de her garagefirmaer, der står bag mange af de dårlige sager, siger han.

Emneord
Handicap

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Hvem vinder i spasserlotteriet? Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger