– Vi har lavet det helt omvendte system, hvor man betaler mest i skat i udkanten. Vi skal have et nyt udligningssystem, der kan give mulighed for samme service i hele landet, siger DF-formand-Kristian Thulesen Dahl. Foto: Thomas Kokholm Nielsen
– Vi har lavet det helt omvendte system, hvor man betaler mest i skat i udkanten. Vi skal have et nyt udligningssystem, der kan give mulighed for samme service i hele landet, siger DF-formand-Kristian Thulesen Dahl. Foto: Thomas Kokholm Nielsen
16.06.2017 kl. 16.45
Folkemøde

Giv os 100 millioner til en ydermole

Vækst, bosætning og udvikling i yderområder løber som en rød tråd gennem Folkemødet. Statslige investeringer i infrastruktur som veje, havne og offentlig transport bliver ofte fremhævet som en nødvendighed i debatter. Blandt andet i Danmarks maritime kommune, Ærø.

Ærø Kommune er klar til at støtte udviklingen af havnen i Søby med 41 millioner kroner. Det vil de gøre for at støtte Søby Værft, der har en enestående mulighed for et forretningseventyr med deres produktion af elfærger. Det ville svare til, at en kommune som Odense var klar til at investere 1,4 milliarder kroner i en havn.

– Det er meget væsentligt for udviklingen på øen, at vi får en ordentlig kapacitet i havnen. Alternativt går værftet glip af ordrer, siger Ærø Kommunes 1. viceborgmester Peter Hansted (S) i en debat, der handler om havne som katalysatorer for udvikling og vækst i yderområder.

Værftet har ifølge ham en enestående mulighed for at erobre markedsandele i Østersøen og hele Skandinavien med deres elfærger, der er både grønne og effektive.

– I Skandinavien står man overfor at skulle udskifte 300 småfærger de kommende år. Der er et stort potentiale, siger Hansted.

Udfordringen er, at havnen er for lille. Den nødvendige investering vil koste 161 millioner. 41 millioner kommer fra kommunen, 20 millioner fra fonde. Det betyder, at staten skal skyde 100 millioner kroner i projektet. Det svarer til 1,2 kilometer motorvej, siger man i Ærø Kommune.

Foto: Thomas Kokholm Nielsen

Der er brug for en investering i havnen i Søby på Ærø, hvis et erhvervseventyr skal realiseres. Det mener 1. viceborgmester Peter Hansted (S) og 2. viceborgmester Anders Johansen (K). Sidstnævnte er også medlem af Folketinget og mener, at en havnepakke skal være en del af den nye finanslov.

En havnepakke

Spørgsmålet er så, om Folketinget er klar til at støtte op om erhvervsudviklingen af danske havne som Søby.

LÆS OGSÅ Sverige vil have ny tunnelforbindelse under Øresund

Det kan der være gode grunde til ifølge Jenny Braat, der er direktør i brancheforeningen Danske Maritime, der repræsenterer de maritime erhverv.

– Vores analyse viser, at hver gang en person ansættes i et maritimt erhverv som et værft, så medfører det job til yderligere fem personer. Hvis man indregner afledte erhverv som isboden og pølsevognen, kan man gange med en faktor syv, siger hun.

Med i debatten om havnene sidder Anders Johansen (K), der er medlem af Folketinget. Han har også kasketten på som 2. viceborgmester i Ærø Kommune.

– Det er noget, der skal prioriteres meget højt. Det betyder enormt meget for et lokalsamfund som Ærø. Det er en hjertesag for mig. Hvis vi ikke får den havneudvidelse, så kan ordrerne forsvinde til Tyskland og Østeuropa, siger han.

Lokal- og nationalpolitikeren påpeger, at regeringens 2025 plan giver mulighed for øgede investeringer i anlæg.

– Vi har før lavet havnepakker med øremærkede midler til havnene. Lad os lave en havnepakke i den kommende finanslov. Det er vi klar til, lyder opfordringen fra Anders Johansen til de øvrige Folketingsmedlemmer i debatten.

LÆS OGSÅ Fællesskab og frivillighed sender tre landsbyer i finalen

Hans Kristian Skibby (DF) er en af dem. Han er positiv.

– Men når vi taler om udvikling af havnene, så synes jeg også, vi skal overveje mulighederne for OPP (Offentlige Private Partnerskaber, red.). Og vi skal være klar over, at når vi vælger at støtte et projekt, så kan det let føre til misundelse andre steder.

Anders Johansen påpeger nødvendigheden af en klar strategi for havnene.

– Vi skal ikke have 100 ens havne, der konkurrerer om det samme. Vi må ikke komme ud i indbyrdes kamp, for så taber vi alle, siger han.

Foto: Thomas Kokholm Nielsen

Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester Iver Enevoldsen (V) er rejsende i synspunkter fra Produktionsdanmark. Kommunen har taget eget skib med og fylder godt op på havnen i Allinge med debatter og smagsprøver på, hvad en kommune i et såkaldt yderområde kan præstere.

Ny udligning nu

Temaet glider over i den næste debat på det gode skib M/S Samka – Det lokale Danmarks stemme.

Her er formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl med. Han starter med en indrømmelse.

LÆS OGSÅ Kæmper om statslige millioner
FOR ABONNENTER

– Vi har nok ikke tids nok været opmærksomme på, hvordan væksten i de store bysamfund trækker kraften ud af resten af landet.

Han mener, der er brug for at ændre attitude. Han bringer det kommunale udligningssystem på banen. Et emne, der florerer på mange debatter på Folkemødet.

– Det er vigtigt, at kommunerne i hele landet har muskler til at yde borgerne serviceydelser. Det er ikke rimeligt, at der er så stor forskel på, hvad man kan tilbyde borgeren i Gentofte Kommune og mere vanskeligt stillede kommuner. Vi skal have en bedre økonomisk balance. Vi har lavet et helt omvendt system, hvor man betaler mest i skat i udkanten. Det skaber en negativ spiral. Vi skal have et nyt udligningssystem, der kan give mulighed for samme service i hele landet, siger han.

Kim Ruberg, der er næstformand i foreningen Danmark på Vippen giver Finansministeriet skylden for en negativ udvikling.

– Det er Finansministeriets regneark, der kun kan sige større enheder, effektiviseringer og centralisering. Hvis jeg som virksomhedsleder kun så på omkostninger på den måde, så ville jeg hurtigt køre min virksomhed i sænk. Ministeriet og politikerne skal i højere grad tænke i cost benefit. Man skal se på effekterne af investeringerne, siger han.

Vil de bo der?

I teltet, der huser Landdistrikternes Fællesråd, kører diskussionen om landområdernes fremtid lystigt.

LÆS OGSÅ Over 3.500 nye adresser får hurtigt internet

Lektor Pia Heike Johansen fra Center for Landdistriktsforskning deltager i en debat med titlen ”Det gode liv på landet”. Teltet er stuvende fuldt. Hun fortæller, at en analyse, centeret har lavet af 27 landkommuner, viser, at alle kommunerne havde indpendling af arbejdskraft. Ergo er der basis for at få folk til at bosætte sig.

– Jeg tror, at vi I højere grad skal tænke i livsfasebestemt bosætning. Mange vil gerne flytte på landet, når børnene er små. Når de bliver teenagere flytter de måske ind til byen. Og så flytter de måske ud til børnebørnene i den tredje alder. Vi skal arbejde med en mere dynamisk form for mobilitet, siger hun.

Formand for erhverv-, kultur- og fritid i Nordfyns Kommune Kurt Christensen (V) supplerer.

– Vi oplever hvert år flere, der flytter til. Mange vil gerne. Men der er også flere, der flytter igen. Det skal vi sørge for, at de ikke gør. Vi skal blive bedre til at inddrage nye borgere, siger han.

Også i denne debat er infrastrukturen et emne. Mest i form af en markering af nødvendigheden af gode bredbåndsforbindelser og mobilløsninger.

– Her har markedet fejlet. Jeg fatter ikke, at det ikke er skrevet ind i udbuddene, at selskaberne er forpligtede til at løse det, siger Henning Hyllested, medlem af Folketinget for Enhedslisten.

LÆS OGSÅ Fradrag skal lokke byboer til landet

Skibet er ladet med

Danmarks arealmæssigt største kommune, Ringkøbing-Skjern, har sædvanen tro erobret hele den yderste del af Midtermolen i Allinge havn. Her har den stolte skude Folkeskibet lagt til. Næstefter Bornholm er Ringkøbing-Skjern nok den kommune, der bruger flest skattekroner per indbygger. 355.000 kroner koster skib og det hele. Men det mener borgmester Iver Enevoldsen (V) er godt givet ud.

– Vi synes, det er en god måde at markedsføre og profilere kommunen på. Og her er gode muligheder for at påvirke meningsdannere og beslutningstagere. Når vi ser på den omtale, vi får, så er det godt givet ud, siger borgmesteren.

Han er lige trådt ud af en debat om udviklingen af turismeerhvervet i samspil med naturbeskyttelse. Turisme er et erhverv, der har stor betydningen i kommunen med de attraktive hvide sandstrande. Men der er også meget andet, for eksempel fødevareproduktion. Det kan man få smagsprøver på inde på kajen, hvor man kan få en fremragende luksushotdog med navnet ”Æ skonnert”.

Iver Enevoldsen er ikke en af dem, der kører hårdest på kravet om et nyt udligningssystem kommunerne imellem.

– Men jeg synes, at det er godt, at regeringen og KL er blevet enige om at se nærmere på udligningen. Det er vigtigt, at kommunerne har lige muligheder for at give borgerne service, siger han.

Når man taler om regional udvikling og Danmark i balance, er han som mange andre lokalpolitikere rejst til Bornholm med det synspunkt, at udviklingen af infrastruktur i netop hans kommune er vigtig for udvikling og vækst. Det handler blandt andet om arbejdskraftens bevægelighed. Der er nemlig mangel på arbejdskraft i produktionsdanmark.

LÆS OGSÅ Grænsegængere får hjælpende kommunal hånd

– Vi kan jo se, at kommuner bidrager meget positivt til Danmarks bruttonationalprodukt. Når vi besøger vores virksomheder, så er noget af det første, de siger, at de mangler kvalificeret arbejdskraft. Der spiller infrastruktur en stor rolle, siger Iver Enevoldsen.

Han er glad for, at omlægningen af Skat medfører 170 nye arbejdspladser i Ringkøbing. Det giver nemlig nye muligheder for et job til ægtefællen, hvis nogen med attraktive uddannelser skal lokkes vestpå.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Giv os 100 millioner til en ydermole Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger