20.04.2017 kl. 12.08

Kommunerne og Udbetaling Danmark svinger

Rigsrevisionen konkluderer, at Udbetaling Danmark og kommunerne har styrket samarbejdet og fået mere kontrol med udbetalingen af sociale ydelser.

I et nyt notat vurderer Rigsrevisionen samlet set, at kommunerne og Udbetaling Danmark har styrket samarbejdet om kontrol af udbetalte sociale ydelser. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at kommunerne og Udbetaling Danmark har etableret en fælles ramme for kontrol af udbetalte sociale ydelser.

Rigsrevisionen finder det også tilfredsstillende, at KL og Udbetaling Danmark har indgået forpligtende aftaler om et mere effektivt samarbejde om kontrol af udbetalte sociale ydelser.

Rigsrevisionen baserer den positive vurdering på, at KL har i samarbejde med Udbetaling Danmark og en række kommuner udviklet et fælles dokumentationsredskab til at måle effekten af kommunernes kontrolindsats.

KL har udarbejdet en rapport om effektmåling af kommunernes kontrolindsats, som danner grundlaget for en fælles tilgang til opgørelse af den økonomiske værdi. Samtidig har KL og Udbetaling Danmark indgået en samarbejdsaftale om kommunernes og Udbetaling Danmarks samarbejde om Den Fælles Dataenhed.

Rigsrevisionen fremhæver også, at kommunerne og Udbetaling Danmark har etableret forskellige fora med henblik på at fremme samarbejdet, herunder Samarbejdsforum og Koordinationsgruppe for kontrol med sociale ydelser.

Kom fra nulpunkt

Det er ikke nogen selvfølge at samarbejdet svinger. Da udbetaling Danmark i 2012 overtog udbetalingen af en række såkaldte objektive ydelser, blev der udtalt en del kritik fra kommunernes side.

Da Nyhedsmagasinet Danske Kommuner i 2014 lavede en undersøgelse af, hvordan kommunerne opfattede samarbejdet var meldingerne overvejende negative.

Mere end hver anden kommune (52 procent) sagde dengang, at dialogen og samarbejdet fungerer dårligt eller ”ikke tilfredsstillende”. 16 procent mente, at det fungerer tilfredsstillende, men ingen sagde, at samarbejdet er ”godt”.

Kritikken gik på, at Udbetaling Danmark ikke førte den tilstrækkelige kontrol. Tre ud af fire kommuner mente dengang, at det er blevet lettere at snyde med sociale ydelser. Og mange kommuner oplevede markante fald i indtægter på kontrolområdet. tkn@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kommunerne og Udbetaling Danmark svinger Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger