Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
19.04.2017 kl. 10.47

Hjemmebesøg skaber tryghed

Et besøg fra den praktiserende læge og en kommunal sygeplejerske hos den ældre borger, der har været indlagt på hospital, skaber tryghed og sikkerhed. Men der er praktiske udfordringer, viser en ny evaluering.  

Et opfølgende hjemmebesøg hos en ældre, skrøbelig borger, der har været indlagt, er en god ide.

De praktiserende læger og kommunale sygeplejersker fra hjemmesygeplejen og plejeboliger oplever, at besøget er med til at skabe bedre udskrivelsesforløb for borgerne.

Det viser en evaluering foretaget af KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, der har set på de opfølgende hjemmebesøg, der har været et tilbud i Region Hovedstaden siden 2011.

Ved besøget kigger borgerens egen læge og en sygeplejerske fra hjemmeplejen eller plejecenteret borgerens medicin igennem og vurderer borgerens helbred og funktionsevne. Under besøget vurderer de også, om borgeren har ekstra behov for eksempel praktisk eller personlig hjælp i hjemmet.

KORAs evaluering viser, at borgerne også er glade for de opfølgende hjemmebesøg. De oplever det som betryggende, at der bliver fulgt op på deres situation, og særligt at deres egen læge har været forbi. Også fagpersonerne oplever ordningen positivt.

– Det er meningsfuldt for både praktiserende læger og kommunale sygeplejersker at have et fælles møde hos borgeren efter en indlæggelse. De oplever, at de får en indsigt i borgerens situation, som de ikke havde før, og et bedre samarbejde. Fagpersonerne oplever det også positivt, hvis en pårørende deltager, fordi de kan uddybe borgerens situation yderligere – og så kan de pårørende have brug for at blive aflastet, så hjemmesituationen er holdbar for alle, siger Marie Brandhøj Wiuff, der har været projektleder på KORAs evaluering.

Udfordringer

Der er dog nogle praktiske udfordringer omkring de opfølgende hjemmebesøg. Dels har alle travle kalendere, så det er en udfordring at finde et tidspunkt, hvor både den praktiserende læge og den kommunale sygeplejerske kan møde op i borgerens hjem. Dels har alle parter mulighed for at tage initiativ til besøgene, hvilket giver en potentiel risiko for, at alle forlader sig på, at en anden gør det.

– Det vil være en fordel for indsatsens succes fremadrettet, hvis man fra centralt hold drøfter disse konkrete udfordringer. Både omkring kalendergymnastikken men også ansvaret for at tage initiativ til besøgene, siger Marie Brandhøj Wiuff. tkn@kl.dk 

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Hjemmebesøg skaber tryghed Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger