Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
19.04.2017 kl. 09.54

Flere spor i landskabet for skolebørn

Som en del af den netop vedtagne Naturpakke får skoleelever særlige stier ud i naturen, som skaber bedre muligheder for undervisning i det fri.  

Der er 46 nye stier på vej ud i den danske natur frem mod 2020. De er en del af den Naturpakke, som V, DF, LA og K står bag. 40 af dem er særlige stier for skolelever, som skaber bedre muligheder for undervisning og adgang til naturen.

Allerede i dag er der med initiativet Spor i Landskabet skabt over 1.053 kilometer på 192 forskellige naturskønne stier. Det svarer til turen fra Skagen i nord til Frankfurt i syd.

I Naturpakken er der afsat to millioner kroner ekstra til Spor i Landskabet, som gør private naturområder mere tilgængelig for danskerne. De 40 af stierne laves i et samarbejde mellem skoler, lokale landmænd, foreninger, forældre med flere og vil være med til at gøre undervisningen mere levende og skabe bedre adgang til naturen. De såkaldte skolespor er trampestier i tilknytning til skolerne, som fører ud i det åbne land.

– Skolespor er en fantastisk mulighed for at bringe undervisningen til eleverne ud i naturen og naturen ind i undervisningen. Ved at skabe flere stier åbner vi naturen op for danskerne og giver mulighed for nye områder, som tidligere var lukket land for offentligheden, siger miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Lær i naturen

Skolerne har vist stor interesse for at få flere skolespor, som er et initiativ under Spor i Landskabet. Stierne laves af skoleeleverne som led i skolens undervisning. I dag er der otte skolespor.

– De 40 nye skolespor kan give eleverne nogle gode naturoplevelser. Samtidig kan de også være en vej til større indsigt for den enkelte elev, hvis stierne bliver brugt aktivt i forbindelse med eksempelvis biologi eller åben skole. Det er mit håb, så projektet både kan skabe fornyet adgang til naturen og samtidigt bruges aktivt i undervisningen, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Bag Spor i Landskabet står Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, KL, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund og Miljø-og Fødevareministeriet. Nordea-fonden støtter initiativet.

– Jeg er glad for, at vi med skolesporene kan være med til at vise børn og unge de mange naturoplevelser, det åbne land kan byde på. De enkelte stiprojekter etableres af lokale ildsjæle i samarbejde med lodsejerne. Sporene skaber på den måde også livsglæde og styrker sammenholdet i lokalsamfund og landdistrikter, udtaler direktør for Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup.

Spor i Landskabet

  • Spor i Landskabet blev igangsat i 1997 som et fælles projekt mellem landbruget og friluftsorganisationerne. 
  • Der er frem til i dag skabt 192 spor under initiativet Spor i Landskabet. De er tilsammen på i alt 1.053 kilometer.
  • Projektets budget er på 11 millioner kroner i perioden 2015-2019, heraf har Nordea-fonden ydet støtte på 6,4 millioner kroner.
  • Med de ekstra to millioner kroner fra Naturpakken er forventningen, at der i den nævnte periode samlet set bliver etableret 96 spor – heraf en række nye skolespor.
  • Sporene bliver lavet på baggrund af frivillige aftaler med landmænd og andre lodsejere, som i samarbejde med lokale frivillige etablerer vandrestierne.
  • Skolespor er trampestier i tilknytning til skolerne, som fører ud i det åbne land.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Flere spor i landskabet for skolebørn Felter med * skal udfyldes
 
Af: Casper Lindemann
DIF
Den 20.04.2017 kl. 13:49

En sandhed med modifikationer

svar på: Flere spor i landskabet for skolebørn

At der kommer 46 nye stier og bedre adgang til naturen er en sandhed med modifikationer. For spor i landskabet er først og fremmest et rutekoncept, ikke et stikoncept. Og det betyder, at sporene er afmærkede ruter. De afmærkes i terræn fx med pæle og piktogrammer samt formidles i en folder. Men der etableres som udgangspunkt ikke nye stianlæg og sporene går primært ad markveje, skovstier og skovveje, hvor der allerede er lovlig adgang for offentligheden. Antallet af nye stier og bedre adgang sker kun i et meget begrænset omfang.

Hertil skal det nævnes at Spor i landskabet er et koncept, hvor lodsejeren til enhver tid kan nedlægge sporet og trække sig ud af projektet.

Det virker derfor vanvittigt at binde de ekstra to millioner kroner fra Naturpakken i netop Spor i landskabet. Pengene ville være meget bedre anvendte til at etablere nye stianlæg som tinglyses.

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger