Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
18.04.2017 kl. 14.14

Samfundets værdier forfalder

KL’s formand Martin Damm (V) advarer finansministeren om, at det kan blive dyrt på længere sigt, hvis man ikke vedligeholder samfundets værdier og skruer ned for kommunernes muligheder for at bygge og renovere. Især vejene trænger.

Kalundborgs borgmester og KL’s formand bruger et billede, som de fleste husejere kan sætte sig ind i.

– Det der med at lade være med at male vinduerne, fordi man ikke har råd, så kan man være nødt til helt at udskifte dem et par år senere. Det kan have uheldige konsekvenser, hvis man skruer ned for det anlægsniveau, kommunerne har at gøre godt med. Hvis vi ser på de aktiver, vi har som samfund i form af bygninger, veje, broer og den slags, så ligger langt det meste jo i kommunerne. Hvis vi ikke får midlerne til at passe på det, så bliver det rigtig dyrt på den lange bane, siger han.

Kommentaren er knyttet til, at finansminister Kristian Jensen (V) i dagens Politiken har meddelt, at kommunerne skal bruge mindre på anlæg for at undgå en overophedning af dansk økonomi, der er på vej ind i et opsving med arbejdskraftmangel på nogle områder.

– Det er jo ikke unormalt, at en finansminister på det her tidspunkt af året går ud og siger, at nu skal vi holde igen og gerne på det kommunale område. Så har han mere at bruge på statens område, når han senere skal lave finanslov, siger Martin Damm.

Men han mener, det er en helt forkert indgang til de forestående økonomiforhandlinger.

– Man kigger det forkerte sted hen for at løse problemet. Der er naturligvis grænser for, hvor meget man kan bruge på anlæg i den offentlige sektor. Men når vi ser på fordelingen mellem stat, regioner og kommuner, så har vi skåret ned fire år i træk i den kommunale sektor. Problemet er, at stat og regioner har skruet tilsvarende op. Jeg synes Kristian Jensen skulle teste, om knappen, hvor man skruer ned, også virker for staten og regionerne, siger han.

På staten og regionernes områder er det supersygehuse, motorveje og jernbaneprojekter, der fylder på anlægsbudgettet.

Når Finansministeren beskriver et anlægsbudget for kommunerne på 15 milliarder kroner som ”historisk højt”, så er det direkte forkert.

– Han er kommet til at gange med minus en, da han udtalte sig der. For det er faktisk et historisk lavt niveau, siger Martin Damm.

Efterslæb på veje

Et stort efterslæb på vedligeholdelsen af kommunale veje og bygninger er blandt hovedårsagerne til, at kommunerne skønner at have behov for anlægsinvesteringer for næsten 19 milliarder kroner i 2018. Det viser ny rundspørge til kommunerne, som KL’s nyhedsbrev Momentum offentliggjorde inden påske.

– Der har været skruet ned for almindelig vejvedligehold i mange år. Der er omkring 70.000 kilometer kommunal vej, mens staten har 4.000 kilometer. For et par år siden sagde en rapport, at den var gal. Så gav staten sig selv en finanslovsbevilling, så de øgede deres vedligehold. Bagefter skældte de så kommunerne ud for ikke at gøre det samme. Men de glemmer, at vi aldrig fik penge til det, siger Martin Damm.

I Momentums rundspørge peger hele 50 procent af kommunerne på, at der er et akut behov.

Det fremgår også af den seneste rapport ”State of the Nation” fra 2016, hvor Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) beskriver tilstanden af infrastrukturen i Danmark. I rapporten får de kommunale veje den laveste karakter, og de kommunale bygninger får den næstlaveste karakter.

FRI’s administrerende direktør, Henrik Garver, glæder sig over, at så mange kommuner er parate til at investere mere i vedligeholdelse af veje og bygninger.

– Det er en fornuftig disposition, for vi må konstatere, at kommunale veje og bygninger er i en problematisk tilstand. Det går ud over borgernes mobilitet, når de skal til og fra arbejde. Det øger risikoen for flere trafikulykker. Og et dårligt indeklima på skolerne går ud over elevernes indlæring, siger Henrik Garver til Momentum.

SAMKOM, som er et samarbejde mellem KommunalTeknisk Chefforening og Vejdirektoratet, estimerede i 2016, at der er et vedligeholdelses-efterslæb på 4,9 milliarder kroner alene på kommunevejnettet.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Samfundets værdier forfalder Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger