24.01.2012 kl. 09.56

KL: Problem at Skat opgiver gæld

Det er ”et kæmpe problem”, at Skat opgiver at inddrive gæld for op mod 37 milliarder kroner, mener KL

Det er ikke godt nok, at Skat opgiver at opkræve op mod 37 milliarder kroner hos landets mange skyldnere. Det mener Kommunernes Landsforening.

- Det er et kæmpe problem, for det er penge, som det offentlige mister, siger næstformand i KL Erik Fabrin (V) til Ritzau.

- Opgaven med at inddrive gæld blev i sin tid taget fra kommunerne i forbindelse med kommunalreformen, og det her har jo bare bekræftet os i, at det var en forkert beslutning at overlade det her til staten, siger han.

Ifølge Erik Fabrin er Skats milliard-afskrivning retssikkerhedsmæssig betænkelig.

- Det er også et problem ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt, for når skat afskriver gælden, så oplever borgerne det jo som en gæld, man slipper for at betale. Det er naturligvis fuldstændig uacceptabelt, siger Erik Fabrin.

Politisk bekvemmelighedsargument

Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) siger til Politiken, at en del af forklaringen på de mange opgivede milliarder er, at nogle af skyldnerne er "mennesker på kanten af samfundet", som det ikke kan betale sig at indkræve penge hos.

Men den forklaring køber næstformanden ikke.

- Det er et politisk bekvemmelighedsargument. Det er da sikkert rigtigt i enkelte tilfælde, men du skal ikke bilde mig ind, at fattige mennesker kan skylde så meget væk, siger han.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: KL: Problem at Skat opgiver gæld Felter med * skal udfyldes
 
Af: Jørgen Skjødt
Ascendi A/S
Den 25.01.2012 kl. 15:42

Forståelig frustration i Kommunerne

svar på: KL: Problem at Skat opgiver gæld

Jeg forstår ganske udmærket kommunernes frustration over den manglende inddrivelse af gammel gæld. Dels er det utilfredsstillende at være tvunget ind i en arbejdsdeling med en statslig institution, som ikke fungerer efter hensigten, og dels er det jo dyrt for kommunerne – og i sidste ende borgerne – når gæld ikke bliver inddrevet løbende og effektivt.

Frustrationen øges naturligt yderligere af, at der er en helt åbenlys fornuftig forretningsmodel i at ansætte medarbejdere, eller alternativt anvende en privat virksomhed, til at forestå inddrivelsen af gammel gæld.

Vi har tidligere vist, hvordan vi var i stand til at etablere en projektorganisation, som hurtigt og effektivt kunne nedbringe en kommunes tilgodehavender hos borgerne – også selvom der var tale om ældre gæld. Den pågældende kommune, som havde en midlertidig udfordring, opnåede en indbetaling af udeståender på et begrænset område på mere end 20 millioner kroner, et beløb der ellers ville være blevet afskrevet.

Ved centralisering af inddrivelserne for det offentlige i SKAT er der i princippet ingen, som føler et ansvar for at nedbringe det offentliges udeståender. Hos SKAT høster man ingen økonomisk gevinst ved at sikre en effektiv inddrivelse, mens man hos kommunerne må konstatere, at man ingen indflydelse har på arbejdet med at gennemføre en effektiv inddrivelse. Det er tankevækkende.

Af: Erik Lund
Borgmester i Allerød kommune
Den 24.01.2012 kl. 11:23

Skatteminister trækkes rundt i manegen.

svar på: KL: Problem at Skat opgiver gæld

Det er på tide, at nogen nu tager bladet fra munden og fortæller sandheden SKAT’s katastrofale inddrivelse af offentlige restancer.

Både den nuværende skatteminister Thor Möger Pedersen og de tidligere tre skatteministre er trukket godt og grundig rundt i manegen af topembedsmænd i SKAT.

I forbindelse med strukturreformen ønskede den tidligere regering, at flytte inddrivelsesopgaven fra kommunerne til Staten. Trods kraftige advarsler fra samtlige eksperter på området blev inddrivelsesopgaven flyttet til SKAT i starten af 2005.

I mere end 500 år havde de kommunale pantefogeder haft ansvaret for inddrivelse af borgernes gæld til det offentlige. Der var respekt omkring inddrivelsen, da de kommunale pantefogeder var veluddannede og udførte deres arbejde pligtopfyldende og uden politisk indblanding. Inddrivelsen i kommunerne var præget af hurtighed og effektivitet, og restancerne var stærkt faldende.

Efter flytning af inddrivelsesopgaven til SKAT er de offentlige restancer steget himmelråbende.

Mange af de dygtigste kommunale pantefogeder forsvandt hurtig fra SKAT efter fussionen, fordi de ikke måtte udføre et effektivt inddrivelsesarbejde, men i stedet skulle manipulere med restancerne så restancetallene så fornuftige ud.

Flere medarbejdere er blevet kaldt til samtale med den øverste ledelse i SKAT, hvor de er blevet truet med repressalier, hvis de fortsatte med deres kritik af SKAT’s inddrivelse.
Mange dygtige inddrivelsesmedarbejdere er blevet tvangsflyttet til andet arbejde.
Flere dygtige afdelingsledere er blevet tvangsflyttet til andet arbejde
Inddrivelseschefen i SKAT København blev først bedt om at fratræde som formand for Landets pantefogeder, og senere tvangsflyttet væk fra inddrivelsesområdet.
Rigtig mange pantefogeder er søgt tilbage i kommunerne eller har blot taget deres afsked, da de ikke mere måtte foretage effektiv inddrivelse.

Mange kommuner har helt opgivet, at oversende restancer til inddrivelse i SKAT, simpelthen fordi restancerne blot henlægges i SKAT eller sendes retur inden de er forældet med besked om, at restancen ikke kan inddrives. Flere kommuner er sågar begyndt, at kalde sine restancer retur fra SKAT, for at de selv kan indgå betalingsaftaler med skyldnerne.

Både Skatteministeren og Skatteministeriet har fået løsningsforslag til, hvordan man meget hurtig ville kunne løse den kommunale del af problemet, men ministeren lader sig igen trække rundt i manegen af sine topembedsmænd og lader blot stå til.

SKAT har i årevis bevist, at de ikke magter at løse inddrivelsesopgaven.

Det er derfor uforståeligt, at Skatteministeren hellere vil lytte til de topembedsmænd, der har trukket flere skatteministre rundt i manegen i mange år end at lytte til alle de kommuner, der hver dag mister store penge på SKAT’s manglende inddrivelse

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger