14.02.2012 kl. 06.03

Sparekniven har ramt bredt

94 af 98 kommuner har skåret i serviceudgifterne siden 2009. Næsten to ud af tre kommuner vil også bruge færre penge i år

En ny analyse lavet af Momentum viser, at langt størstedelen af landets kommuner vil bruge færre penge på service i 2012 end de gjorde i 2009. I mere end en fjerdel af kommuner har man sparet mere end fem procent på serviceudgifterne i perioden.

Top og bund

I Viborg Kommune, hvor udgifterne per indbygger er faldet mest, er de faldet med 10 procent siden 2009. Viborg Kommune efterfølges af Allerød Kommune med 9,7 procent, Vejle Kommune med 9,3 procent, Høje-Taastrup Kommune med 8,8 procent og Ballerup Kommune med 8,5 procent.

I den anden grøft finder man Bornholms Kommune, Struer Kommune, Hjørring Kommune og Ærø Kommune som er de eneste kommuner, hvor udgifterne per indbygger er steget i perioden.

Det samme over hele landet

Kurt Houlberg, programchef og forsker i kommunaløkonomi på Anvendt KommunalForskning (AKF), peger på to hovedforklaringer på, at kommunerne har måttet spare så meget på serviceudgifterne i de seneste år.

Dels har den økonomiske krise gjort, at skatteindtægterne fra både virksomheder og borgere er blevet mindre, og dels var de kommunale serviceudgifter på et historisk højt niveau i 2009. Han hæfter sig ved, at billedet praktisk talt er det samme over hele landet.

 - Der spares jævnt hen ad vejen i alle kommuner. Der er ganske vist en tendens til, at bykommunerne har reduceret mest i procent pr. indbygger, men til gengæld har yderkommunerne skåret mest i procent af de samlede udgifter, siger Kurt Houlberg. 

- Det skyldes, at fraflytningen fra yderkommunerne spiller ind. De får simpelthen færre og færre borgere at fordele besparelsen på, siger han. 

Besparelser i Ballerup

 Ballerup Kommune er blandt de fem kommuner, der har skåret mest i udgifterne. Besparelsen hænger sammen med en faldende indtægt på 180 millioner i aktieselskabsskatter under den økonomiske krise.

 - Der er ingen områder, der ikke bliver ramt. Men vi prøver at ramme de borgernære områder mindst muligt. Og vi har også forsøgt at friholde børne- og ungeområdet så meget som muligt, siger Ballerup Kommunes borgmester Ove E. Dalsgaard (S).

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Sparekniven har ramt bredt Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger