12.09.2011 kl. 09.33

Kun lidt at spare ved udlicitering

Gevinsten ved at udlicitere offentlige opgaver er mindre, end fortalerne fremstiller det, viser AKF-rapport

Kommunerne udliciterer en stadig større del af deres opgaver til private aktører, men spørgsmålet er, om det gavner deres økonomi.

Ikke ret meget, viser en rapport fra AKF, der har gennemgået ti år dansk og international forskning om udlicitering. Konklusionen er, at de dokumenterede økonomiske effekter overordnet set er mindre, end tilhængerne af udlicitering fremstiller det.

- Særligt på de bløde velfærdsområder, som for eksempel ældrepleje, børnepasning, uddannelse og beskæftigelse, mangler der dokumentation for gevinster ved at inddrage private aktører. Her er der ikke belæg for at sige, at udlicitering generelt giver bedre eller billigere serviceydelser for skattekronerne, siger AKF-forsker Ole Helby Petersen, som står bag rapporten.

Hvad med kvaliteten

I dag foregår langt det meste udlicitering på det tekniske område, og også her er det begrænset, hvad der er at spare, viser forskningen. Desuden mangler der et klart billede af, om kvaliteten stiger, når private aktører udfører opgaverne.

- En besparelse på 10 eller 15 procent på vedligeholdelse af veje eller rengøring af sygehuse giver ingen mening i sig selv, hvis ikke det kan påvises, at kvaliteten er den samme. Derfor må man tage de rapporterede besparelser med forbehold, siger Ole Helby Petersen.

Mere travlt 

AKF’s undersøgelse peger også på, at de udliciteringen får negative konsekvenser for medarbejderne, der flytter sammen med opgaverne. De får mere travlt og dermed større risiko for stress og udbrændthed. Ifølge danske analyser falder jobtilfredsheden, når en medarbejder forlader det offentlige til fordel for en privat leverandør.

- Internationalt set er det ret veldokumenteret, at udlicitering kan føre til dårligere trivsel og ringere arbejdsvilkår, fortæller Ole Helby Petersen.

- Undersøgelserne tyder på, at medarbejderne i Danmark er stillet bedre, men også her er det dokumenteret, at medarbejdertilfredsheden generelt er faldende. Dette forhold burde i højere grad tages med, når vi diskuterer de samlede fordele og ulemper ved udlicitering.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kun lidt at spare ved udlicitering Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger