04.10.2011 kl. 07.47

Borgmestre er klar til at flytte grænser

Der kommer til at ske sammenlægninger i hovedstadsområdet de kommende år, mener flere borgmestre

Flere fremtrædende borgmestre, med KL’s næstformand Erik Fabrin (V) og formand for KKR Hovedstaden Kjeld Hansen (S) i spidsen, erkender nu, at kommunerne omkring København har mistet politisk pondus.

Det får dem nu til for første gang åbent at diskutere en ny reform af kommunestrukturen rundt om Hovedstaden.

- Det er især vækstdagsordnen, der gør diskussionen aktuel. Hvordan er vi gearet til at udfylde vores rolle i hovedstadsområdet og som vækstdynamo ikke bare i Danmark, men også i konkurrence med Hamborg, Stockholm og Berlin, siger Erik Fabrin, der er borgmester i Rudersdal.

- Vi må jo være ærlige og sige, at den erhvervsudvikling og vækst, der sker i hovedstadsområdet lige nu, den er primært drevet af København. Det er vi nødt til at gøre noget ved.

Reformtanker

At flere borgmestre er begyndt at tænke reformtanker, skyldes de erkendelser, de har gjort sig efter 2007. Dels oplever kommunerne rundt om København, at de i stigende grad mangler pondus i forhold til at sætte den regionale og landspolitiske dagsorden, hvor de er blevet små i forhold til blandt andet de nye jyske superkommuner.

Men det handler også om løsningen af fremtidens velfærdsopgaver og at borgerne har andre forventninger til fremtidens kommune. Og så mærker flere af dem også, hvordan lovgivningen disse år favoriserer en kommunestørrelse, der ligger nærmere på de 100.000 indbyggere end de 25-30.000 indbyggere, som er noget nær standardstørrelsen for kommunerne rundt om København.

- Nu er reformerne to gange stoppet ved den gamle Københavns Amts grænse. Men det er en for umage struktur. Vi bør have en diskussion med hinanden, om vi ikke skal op i en kommunestørrelse på mellem 75.000 og 100.000 indbyggere, for at vi virkelig kan løfte noget og få en mere lige diskussion med Københavns Kommune, siger Erik Fabrin.

Konkret i KKR

Senest har spørgsmålet været bragt op på et møde i KKR Hovedstaden i august, hvor de 29 kommuner i Region Hovedstaden mødtes. Her lovede KKR-formand Kjeld Hansen (S) at sætte spørgsmålet på dagsordenen. Han er enig i, at der skal skabes vækstdynamoer, der kan drive udviklingen i hovedstadsområdet frem.

- Dynamoerne skal være kommuner af en størrelse, der kan matche København, og som kan være med til at skabe et hovedstadsområde, der hænger sammen. Vi vil se initiativer i de kommende år, der går i den retning. Det kan ske i morgen, det kan også gå langsommere, men om tyve år er det på plads, mener Kjeld Hansen.

Modstand i Vallensbæk

Det er ikke alle, der er begejstrede for de nye reformtanker. En af dem er borgmesteren i Hovedstadens mindste kommune, Vallensbæk, der kun har 13.500 indbyggere.

Henrik Rasmussen(K) er klar til at kæmpe videre på den barrikade ved kommunegrænsen, som han fik i arv af sin forgænger - den nu afdøde Kurt Hockerup.

Det er almindeligt kendt, at Hockerup var en af chefdesignerne bag den berømte kattelem i strukturreformen, der gjorde det muligt for små kommuner at overleve, hvis de indgik i forpligtende samarbejder med andre kommuner. Hockerup brugte i den forbindelse sin store indflydelse i partiet og i KL.

Skrækscenariet for den lille konservative enklave var en sammenlægning med en af de store socialdemokratiske naboer. ”Den grønne ø i det røde hav”, som man sagde.

- Jeg er så glad for, at vi brugte den kattelem. Det har da noget med borgersammensætningen at gøre. Vi ligner ikke vores nabokommuner. Når det så er sagt, så hører jeg da også mange af dem, der blev sammenlagt sige, at der var mange af de ting, de blev stillet i udsigt ved en sammenlægning, de ikke fik, siger Henrik Rasmussen.

Han priser den lille kommune.

- Vi har et stærkt nærdemokrati. Vi har en kort reaktionstid. Det at kunne operere i små enheder er jo netop en af styrkerne i det danske system. Jeg mener godt, at vi kan hævde os som små kommuner omkring Hovedstaden, hvis vi står sammen, siger han.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Borgmestre er klar til at flytte grænser Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger