17.11.2011 kl. 08.38

Alkohol årsag til mange børnesager

I over halvdelen af børnesagerne er forældrenes drikkeri et problem. Det skaber afmagt hos sagsbehandlerne

Alkoholproblemer hos forældre er et hovedproblem i en stor del af de børnesager, som kommunernes familieafdelinger behandler.

Ifølge en analyse fra Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) skønner forvaltningsledere, at i over halvdelen af børnesagerne er forældrenes alkoholmisbrug en del af problemkomplekset.

Alligevel bliver alkoholproblematikken hverken set eller undersøgt, konkluderer CASA i sin rapport ”Alkoholproblemer i børnefamilier” (se vedhæftede fil).

Analysen er gennemført på baggrund af 14 børnesager i fem kommuner samt interviews med blandt andre sagsbehandlere og alkoholbehandlere, samt ledere i familieafdelingen, skoleledere, pædagoger, lærere og børne-familiesagkyndige.

Liberal alkoholkultur

Analysen viser blandt andet, at én af årsagerne til den kommunale tilbageholdenhed skyldes, at sagsbehandlerne mangler en klar og ensartet forståelse af, hvad et alkoholproblem er. Hertil kommer hensynet til samarbejdet med forældrene.

- Den relative forståelse af forældres alkoholproblemer er vanskelig at arbejde med i praksis, påpeger analysen og fortsætter:

- For det første fordi vurderingen af en problemstilling og dens konsekvenser altid vil være til diskussion. Og i den diskussion ligger blandt andet hele den liberale danske alkoholkultur og medarbejderes personlige værdier og holdninger til alkohol, hvor kun meget lidt fælles faglig værdiorientering er indlejret.

Ikke gode nok

Ifølge Socialchefernes formand Ole Pass er børn af misbrugere et af de højest prioriterede indsatsområder i opkvalificeringen af kommunernes personale. Omvendt vil han ikke afvise, at kommunerne skal skærpe opmærksomheden yderligere.

- Selvom kommunerne har oprustet på det punkt, er der åbenbart stadig et stykke vej, inden vi bliver gode nok, siger han til Kristeligt Dagblad.

Han tilføjer, at et af problemerne er, at det er blevet gjort til en frivillig sag, om man vil gøre noget ved sit alkoholproblem.

- Det kan godt være, at det er det, man skal rykke ved, siger Ole Pass.

122.000 børn i riskozonen

Problemets alvor understreges af, at cirka 60.000 børn har mindst én forælder, der har været indlagt på sygehus på grund af alkoholskader. Denne gruppe skønnes at være den mest udsatte.

Sundhedsstyrelsens vurderer, at man må regne med, at mindst det dobbelte antal børn, nemlig omkring 122.000, lever i familier, hvor en eller begge forældre er storforbrugere eller misbrugere af alkohol.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Alkohol årsag til mange børnesager Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger