14.11.2011 kl. 07.31

Sår tvivl om støj fra vindmøller

Forskere mener, at Miljøstyrelsens nye støjregler giver alt for lave tal for møllernes lavfrekvente støj

Miljøstyrelsens målinger af støj fra vindmøller er udarbejdet på et mangelfuldt grundlag.

Det mener flere støjeksperter, som skønner, at de nye støjregler for vindmøller giver alt for lave tal for møllernes lavfrekvente støj og tillader dermed, at møller står tættere på beboelse, end hvad der er videnskabeligt forsvarligt.

- Man kunne fristes til at tro, at Miljøstyrelsen manipulerer med støjberegningerne, så udbygningen af vindmøllenettet kan fortsætte næsten uhindret, siger professor i akustik Henrik Møller fra Aalborg Universitet til Politiken.

Han støttes af sin svenske kollega Kerstin Persson Waye fra Göteborg Universitet, der mener, at Miljøstyrelsens målinger af lydisolation er fundamentalt forkerte og bør kasseres.

Faglig uenighed

Miljøminister Ida Auken har netop sendt de nye støjregler for vindmøller i høring. Hun lover, at man vil forholde sig til alle høringssvar. Om forskernes kritik siger hun:

- Jeg kan se, at der er en faglig uenighed, men Miljøstyrelsen har lavet et grundigt stykke arbejde og har også hørt eksterne eksperter.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Sår tvivl om støj fra vindmøller Felter med * skal udfyldes
 
Af: Jens Rasmussen
Den 15.11.2011 kl. 09:48

Miljøstyrelsen ser bort fra egen rapport fra 2008

svar på: Sår tvivl om støj fra vindmøller

Styrelsen manipulerer oven i købet groft med deres egne og energistyrelsens målinger og rapporter over boligers isoleringsevne overfor støj udefra (se EFP-06 project). Miljøstyrelsens fremgangsmåde med den nye støjbekendtgørelse er således en skandale, der giver genklang ud over alle grænser. Helt bogstaveligt. Hvis ikke ministeren griber ind og lader sagkundskaben fra Danmark og evt. også Sverige komme til orde og lader dem medvirke direkte til at udforme reglerne om støj fra vindmøller, så viser den danske regering til hele det internationale forskersamfund, at de danske vindmølleinteresser er hævet over enhver naturvidenskabelig forskning. Så viser man til det internationale samfund, at vindmøller fra Danmark er knyttet sammen med støjgener, som hverken industrien eller myndighederne i Danmark vil tage alvorligt. Ja faktisk signalerer vi jo på den måde til udlandet, at Danmarks vindmølleindustri får lov til holde støjproblemer fra vindmøllerne skjult med myndighedernes hjælp!

Miljøstyrelsens eget referencelaboratorium for støj målte således i 2008 hvordan typiske danske boliger isolerer for den lavfrekvente støj, som kommer fra vindmøller. Miljøstyrelsen sad i styregruppen bag projektet, som blev betalt af energistyrelsen og vindmølleindustrien. Rapporten fra disse målinger viser, at rigtigt mange danske boliger slet ikke kan holde den lavfrekvente støj ude, selvom støjgrænserne udendørs er overholdt:

Hoffmeyer, D. and B. Søndergaard (2008). EFP-06 project - Low Frequency Noise from Large Wind Turbines - Measurement of Sound Isolation of Facades D. E. Authority, DELTA.

Men miljøstyrelsen har nu opfundet nogle helt andre og højere støj isoleringstal, end dem som de selv medvirkede til at måle. Disse selvopfundne, meget høje støjisoleringstal anvendte man tilsyneladende også overfor de lydprøver, som DELTA sendte til Salford University i 2010. På Salford skulle forskerne foretage lyttetest på den forventede indendørs støj fra danske vindmøller. Men lydprøverne kan således være gjort urealistisk lave i styrke, inden testen blev foretaget.

Det positive, som kan anføres om miljøstyrelsens meget grove manipulationsforsøg i forbindelse med revisionen af støjbekendtgørelsen er imidlertid, at det nu er blevet gjort meget tydeligt og hævet over enhver tvivl, at miljøstyrelsen manipulerer med fakta om vindmøllerne og støjen for at pleje vindmølleindustriens særinteresser. Så enten gribes der meget alvorligt ind nu, eller også kommer det til at koste en minister senere.

Det negative er, at det nu er afsløret, at mange naboer til virkelige vindmølleparker rundt i landet, sandsynligvis har en markant stor lavfrekvent støjplage, for det vise målingerne jo allerede i 2008. Hvorfor greb miljøstyrelsen ikke ind med det samme, da man fik målingerne fra EFP-06?

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger