14.12.2011 kl. 10.10

Mange kommuner bryder ejendomsretten

Hver femte ekspropriation skyldes private formål. Det får CEPOS til at efterlyse enklere og hurtigere klageproces. Det bakker KL op om

Grundloven er ret klar i mælet: Den private ejendomsret er ukrænkelig, og man må kun gribe ind i den, når det er til fællesskabets bedste. Alligevel bunder hver femte ekspropriation i rent private formål – altså formål, der ikke handler om infrastruktur eller offentlig service.

Det viser en opgørelse, som den borgerligt-liberale tænketank CEPOS har foretaget over samtlige ekspropriationer foretaget af kommunerne og regionerne fra 2006 til 2010. I 22 procent af tilfældene var der tale om at tilgodese private aktører, mens to procent af ekspropriationerne både skete af hensyn til private og offentlige formål.  

Festival af hensyn til fællesskabet?

Som et eksempel nævner CEPOS Roskilde Kommunes planer om at ekspropriere et areal ejet af Roskilde PlanteMiljø op til Dyrskuepladsen, som hvert år lægger mudder til Roskilde Festival. I en lokalplan for omåret fastslås det, at arealet er anlagt til ’udendørs idrætsfaciliteter og større events’, men Roskilde Festival er et privat foretagende.

Hensynet til fællesskabet var ifølge CEPOS også svær at få øje på i sagen om Bestsellers kommende byggeri i Haderslev, hvor lodsejeren endte med at acceptere en lavere salgspris end markedsprisen. Havde han ikke gjort det, var han blevet eksproprieret af Haderslev Kommune.  

- Det uklare lovgrundlag giver kommunerne et magtfuldt regnskab til tvangsmæssigt at tilegne sig privat ejendom på et tvivlsomt grundlag. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem, når borgerne oplever, at myndighederne eksproprierer til formål som golfbaner, storcentre og festivaler, siger chefjurist i CEPOS, Jacob Machangama.

KL: Afgørelse skal falde hurtigt

 Han efterlyser, at klageadgangen gøres nemmere, så borgernes sikres en endelig afgørelse af ekspropriationens lovlighed og erstatningens størrelse inden for højst seks måneder. Det ønske bakker KL op om.

- Det skal både forenkles og ændres, så man er sikker på at man kan få en endelig afgørelse inden for seks måneder. Folk skal kende deres rettigheder, for de er jo bundet til deres ejendom indtil der er en afklaring, siger Martin Damm, der er formand for KL’s miljø- og teknikudvalg og borgmester i Kalundborg (V).

 Han mener imidlertid ikke, at niveauet af ekspropriationer til private formål er alarmerende.

- Det synes jeg ikke. Tallene viser jo, at der hovedsageligt er tale om ekspropriationer til offentlige formål. Kommunerne er under demokratisk kontrol, og der er jo kontant afregning, hvis man eksproprierer uden at have begrundelsen i orden, siger han.

CEPOS foreslår konkret, at forenklingen af klageprocessen sker ved at nedlægge de nuværende taksationskommissioner og erstatte dem med ét klageorgan, hvis afgørelser alene kan påklages til domstolene.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Mange kommuner bryder ejendomsretten Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger