06.04.2011 kl. 14.09

Kommuner: Vi får ikke rent vand i 2015

Kommunernes teknik- og miljøudvalgsformænd skyder løfter fra miljøministeren ned
tekst Rudi Holm

I 2015 skal vandet i danske søer, fjorde, kyster og åer have god økologisk kvalitet. Men Danmark vil ikke kunne leve op til kravene i EU’s vandrammedirektiv. Det viser en undersøgelse, som Danske Kommuner har foretaget.

Et stort flertal af kommunerne tror nemlig ikke på, at det bliver muligt at indhente to års forsinkelse med vandplanerne.

62 procent af landets teknik- og miljøudvalgsformænd vender således tommelfingeren nedad på spørgsmålet om, hvorvidt deres kommune vil kunne leve op til EU’s mål i 2015. 28 procent svarer måske, mens kun en ud af 10 tror på, at det kan nås.

Stævnet af EU

Miljøminister Karen Ellemann (V) slog ellers i dag fast, at Danmark ikke ”er forsinkede i forhold til, hvornår vi får renere vand og natur”.

Miljøministerens kommentar faldt i forlængelse af en stævning fra EU-Kommissionen og truslen om en mulig retssag mod Danmark.

- Forsinkelsen vil ikke få betydning for den praktiske gennemførelse af vandrammedirektivet i Danmark, siger Karen Ellemann.

- Vi har løbende informeret kommissionen om, at vi har grebet tingene an på en meget grundig måde, hvor vi har gjort ekstra meget ud af forarbejdet, så planerne nu er gennemarbejdede og finansierede. Jeg tror, at det vil vise sig, at den danske tilgang er den mest solide, og Danmark vil stå stærkt, når resultatet gøres op.

Skærende kontrast

Dette står i skærende kontrast til meldingerne fra kommunerne. Høringsfristen er netop slut, og i høringssvar efter høringssvar gør kommunerne miljøministeren opmærksom på, at de ikke kan nå at udføre opgaven inden 2015.

- Viborg Kommune ønsker at påpege, at tidsfristen for implementering af kommunernes handleplaner forekommer urealistisk set i lyset af den forsinkede udarbejdelse af statens vand- og naturplaner, skriver Viborg Kommune for eksempel i deres høringssvar.

Først i løbet af efteråret forventer miljøministeren at have de endelige planer færdige. Derefter vil der gå et år, før kommunerne kan vedtage de kommunale handleplaner. Først fra 2013 vil kommunerne gå i gang med den praktiske del af udmøntningen af vandmiljøplanerne. Oprindelig skulle denne indsats ellers være igangsat i år.

Læs mere om kommunernes betænkeligheder ved vandmiljøplanerne i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 12, der udkommer 14. april

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Kommuner: Vi får ikke rent vand i 2015 Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger