08.03.2010 kl. 07.24

Flere klager over handicappede

Kommuner får stadig flere afgørelser afprøvet i Ankestyrelsen. Organisationerne er rystede over udviklingen

Kommunerne vil ikke uden videre acceptere, at deres afgørelser om tilskud til handicappede borgere bliver omstødt. En stadig større del af de klager, som Ankestyrelsen behandler, kommer fra kommunerne.

Tal fra Socialministeriet, som Ugebrevet A4 har bedt om indsigt i, viser, at mens 11 ud af 90 principafgørelser i 2005 skyldtes kommunale klager, var det sidste år 25 ud af 58 - altså 43 procent.

Udviklingen ryster landets handicaporganisationer.

- Når vi har et ankesystem, er det som udgangspunkt for at beskytte den svage part, altså borgeren, mod den stærkes overgreb, altså systemet. Der er sket et skred, i og med ankestyrelsen tager flere og flere sager fra kommunerne og færre og færre sager fra borgerne. Det giver kommunerne en ekstra fordel frem for borgerne, siger udviklingschef Jørgen Lenger fra Muskelsvindfonden til ugebrevet.

Flere af organisationerne påpeger, at klagesagerne er en hård belastning for borgerne.

- Efter strukturreformen har vi fået store, stærke kommuner, der kan kaste mange ressourcer og jurister efter sagerne hos Ankestyrelsen. Borgeren har jo kun sig selv, så kommunerne vil altid stå med mere power end borgeren, der er den svage part, forklarer Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer.

Hos KL har man ikke haft særlig fokus på området, fordi der fortsat er tale om et relativt lille antal sager. Men Hanne Gøttrup fra børne- og kulturkontoret mener ikke, der er noget odiøst i at diskutere, hvor grænserne for samfundets hjælp til handicappede skal gå.

- Det er jo én af de diskussioner, som det er vigtigt at rejse i kommunerne. At man stiller spørgsmål ved, hvad er det for en hjælp, man giver til børnene og deres familier og hvad de får ud af indsatsen. At man er opmærksom på, at selv om man har et barn, der har et særligt behov, så kan der være situationer, hvor det er rimeligt, at familien selv gør noget, siger hun.

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Flere klager over handicappede Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger