No. 09 / 07. maj 2020

Vejen er anlæg

Vejen ud af coronakrisen går blandt andet gennem nye anlægsprojekter. Kommunerne er klar med 3,6 mia.kr. ekstra til anlæg, viser Nyhedsmagasinet Danske Kommuners kortlægning. Rigtig mange af pengene skal bruges på asfalt.

Nyheder

Glæde og skuffelse over regionale spillesteder

/// Nyheder / Randers mister som den eneste kommune sit eneste regionale spillested, mens Viborg er en af to byer, der får et nyt.

FOR ABONNENTER

Rådmand erkender læk og må nu svare på 14 kritiske spørgsmål kritiske spørgsmål

/// Nyheder / Et enigt ældre- og handicapudvalg i Odense stemte for hård kritik af rådmand Søren Windell (K) – også ham selv.

FOR ABONNENTER

Kort nyt

/// Kort nyt /

FOR ABONNENTER
Bekymring for corona-kroner

Bekymring for corona-kroner

/// Økonomiforhandlinger / Flere borgmestre peger på kompensationen for udgifter til bekæmpelse af COVID-19, som den helt store joker i næste års kommunale økonomi. Og så forventer de, at anlægsloftet også næste år vil blive lempet.

FOR ABONNENTER

Nyhedsbillede

Motiv: 1. maj tale
Tid: 1. maj 2020
Fotograf: Niels Christian Vilmann / Ritzau Scanpix

Ingen stod skulder ved skulder 1. maj. Det blev en helt anderledes international kampdag. Talerne blev holdt på alternativ vis. Statsminister Mette Frederiksens 1. maj tale blev transmitteret fra salen i et ellers tomt Arbejdermuseum. Her er det Pernille Skipper (EL), der toner frem på skærmen hos 3F i Kastrup. • tkn

Baggrund

Virus giver vælgerkontakt

Virus giver vælgerkontakt

/// Fra byrådet / Ole Risager (DF) mærker coronaen i alle dele af arbejdslivet. Som en del af by- og landskabsudvalget prioriterer han penge, der skal holde hånden under de lokale virksomheder. Personligt er han også ramt. Han har måttet udskyde sæsonstarten i sin oplevelsespark med 21 ansatte.

FOR ABONNENTER
Så meget fylder kulturen

Så meget fylder kulturen

/// Kulturudgifter / 24 milliarder kroner, så meget brugte staten og kommunerne på kultur i 2019. Det svarede til en stigning på 0,5 procent i forhold til året før. Kommunernes andel af kulturbevillinger udgjorde 10,3 milliarder kroner, hvilket svarede til 2,8 procent af kommunernes samlede budgetter og 43 procent af de offentlige kulturbevillinger samme år. Det fremgår af en ny publikation fra Danmarks Statistik, der hedder ”Kultur 2019”, hvor kulturmidlerne er brudt op og analyseret. På dette opslag har vi lavet en grafisk fremstilling af, hvordan de kommunale kulturmidler fordeler sig.

Fik diplom i coronatiden

Fik diplom i coronatiden

/// Coronakrise / Center for Offentlig Kompetenceudvikling har skiftet de fysiske undervisnings-lokaler ud med digitale rum. På den måde bliver 1.200 sikret deres undervisningsforløb. Blandt dem er børnehaveleder Pia Hald, der blev reddet på målstregen.

FOR ABONNENTER
Paragrafjunglen vokser vildt

Paragrafjunglen vokser vildt

/// Lovændring / Paragrafferne i de store love på socialområdet er komplicerede og er blevet ændret tusindvis af gange siden kommunalreformen, viser analyse. Det gør det sværere at overskue reglerne for både borgere og myndigheder, siger tænketank bag analyse.

FOR ABONNENTER
Er videomødet kommet for at blive?

Er videomødet kommet for at blive?

/// Coronakrise / Coronakrisen har tvunget kommunerne til at arbejde på nye digitale måder. Hvilke erfaringer kan man så tage med sig, når krisen er overstået? Videomødet er nok kommet for at blive, men kan ikke erstatte det vigtige fysiske møde.

FOR ABONNENTER
Vejen ud af krisen er asfalt

Vejen ud af krisen er asfalt

/// Anlæg / Selv om kommunevejene landet over er i nogenlunde stand, kan det stadig betale sig at asfaltere sig ud af krisen, lyder det fra ingeniører. Men der er også andre hensyn, påpeger en udvalgsformand.

FOR ABONNENTER
Klar med ekstra 3,6 milliarder kroner til anlæg

Klar med ekstra 3,6 milliarder kroner til anlæg

/// Anlæg / Der kommer gang i både bulldozere og vejtromler over hele landet resten af året. Kommunerne har udnyttet chancen til at sætte gang i byggeriet efter coronakrisen og har planlagt massevis af projekter, viser Nyhedsmagasinet Danske Kommuners kortlægning.

FOR ABONNENTER
Bydelsmødre spreder viden om corona

Bydelsmødre spreder viden om corona

/// Coronakrise / Lokale kvinder har et unikt netværk i udsatte boligområder, som kan bruges til at bringe vigtig viden om coronavirus ud til sårbare indvandrere.

FOR ABONNENTER
Kommuner skal hjælpe sårbare indvandrere i kampen mod corona

Kommuner skal hjælpe sårbare indvandrere i kampen mod corona

/// Coronakrise / Dårlige levevilkår og sproglige barrierer gør indvandrere ekstra udsatte for smittespredning med coronavirus. Kommunerne bør styrke indsatsen i udsatte boligområder, før næste bølge rammer i efteråret.

FOR ABONNENTER

Midteropslag

De faste sider

Aktuelt

/// Aktuelt /

FOR ABONNENTER

Ny viden

/// Ny viden /

FOR ABONNENTER

Netværk

/// Netværk /

FOR ABONNENTER

Kommunale regnskaber med vækst på ældre- og socialområdet

/// Økonomisk perspektiv / For første gang siden 2012 overholder kommunerne deres budgetter for både service- og anlægsudgifterne. Men det demografiske udgiftspres og udfordringerne på socialområdet skinner tydeligt igennem.

Askepot trænger til nye sko

/// Kronik / Coronakrisen viser styrken i det lokale demokrati, men kan det vare ved? Lokaldemokratiet slår i disse år sprækker, og frustrationerne breder sig blandt deltagerne. Kommunalbestyrelserne har svært ved at bevare overblikket.

FOR ABONNENTER

Økonomiforhandlinger i Covid-19-krisens skygge

/// KL Mener / Covid-19-krisen har på kort tid ændret markant på både rammevilkår, proces og temaerne i de kommende økonomiforhandlinger.

Skriv hvad du søger