Fotograf: Karen Linnet Olesen Fotograf: Karen Linnet Olesen
01. marts 2018

Lasse Tolnov Klausen arbejder på Skovsgård Hotel – en socialøkonomisk virksomhed, der både sælger hotelprodukter på ordinære markedsvilkår og sociale ydelser, som beskyttet beskæftigelse, til Jammerbugt Kommune. De sidste 17 år har Lasse været ansat i beskyttet beskæftigelse og hjulpet med at bygge hotellet op til det lokale samlingspunkt, det er i dag.

Socialøkonomisk virksomhed

Skovsgård Hotel er en socialøkonomisk virksomhed, som både sælger hotelprodukter på ordinære markedsvilkår og sociale ydelser som beskyttet beskæftigelse til Jammerbugt Kommune. I januar 2018 var der 24 ansatte på Skovsgård Hotel. Den seneste rapport fra SFI, 2013, viser, at socialøkonomiske virksomheder i gennemsnit har 19,4 ansatte.

 

RSV

Siden januar 2015 har det været muligt for socialøkonomiske virksomheder at registrere sig som Registreret
Socialøkonomisk Virksomhed (RSV). Det kræver, at virksomheden har:

  • et socialt formål
  • er erhvervsdrivende
  • er uafhængig af det offentlige
  • er inddragende og ansvarlig
  • har en social håndtering af overskud efter skat. For eksempel skal minimum 65 procent af et eventuelt overskud geninvesteres i virksomheden.

Skovsgård Hotel er registret som RSV.

Der er 254 registrerede socialøkonomiske virksomheder i Danmark (status den 10. januar 2018), og syv af dem ligger i Jammerbugt Kommune. 

 

Rimelighedskrav 

De socialøkonomiske virksomheder er underlagt rimelighedskravet, som skal forhindre konkurrenceforvridning.
Rimelighedskravet dikterer, at der må ansættes én person i virksomhedspraktik eller i løntilskud for hver 5. ordinært ansatte, hvis virksomhed­en har 0-50 ansatte. 

 

Fleksjob i stedet for førtidspension

Efter reformen i 2013 er det blevet sværere at få en førtidspension. Mange af de mennesker, der før fik pension, bliver i dag visiteret til et fleksjob. Der er ikke nogen nedre grænse for, hvor mange timer en person skal kunne arbejde for at få et fleksjob.

Fleksjob er ikke underlagt rimelighedskravet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Christensens PHIL-tanker

Idégrundlaget bag Bofællesskabet Poststrædet 2 og Skovsgård Hotel er det, grundlægger og kultursociolog Carl Christensen kalder PHIL-tankerne.

 

P for produktion:

Produktionen på Skovsgård Hotel skal skabe meningsfuld beskæftigelse. 

H for handikap:

Hotellet skal hjælpe med at bygge bro mellem de forskellige grupper af handikappede og udviske skellet mellem de handikappede og ”normalbefolkningen”.

I for integration:

Når de handikappede påtager sig nyttige arbejdsopgaver på hotellet og i lokalsamfundet, anerkendes de som personer med ressourcer.

L for lokalsamfund:

Et af hovedformålene med andelshotellet er at holde liv i lokalsamfundet. Hotellet har i dag over 350 andelshavere. Syv af dem sidder i hotellets bestyrelse og er med til at sikre, at PHIL-tankerne danner basis for hotellets aktiviteter.

/Global/Longreads/Hotellet/Foto-1.jpg

Lasse Tolnov Klausen har højt hår og et ungt udseende. Samtidig kan man godt se, at han er en voksen mand på 40. Han har en smule skæg under næsen og et rødt modermærke under øjet bag brilleglasset. Nogle gange er det mindre rødt, andre gange er det mere rødt. Når det er meget rødt, er der mange, der tror, at Lasse har været oppe at slås. Men Lasse er ikke særlig hidsig af natur. Modsat Anders And. Han kan godt lide tegneseriefigurens temperament og køber altid det nye blad, når det udkommer om torsdagen. 

Emneord
Socialøkonomisk virksomhedBeskyttet beskæftigelseJammerbugt KommuneBeskæftigelse
Ønsker du at forsætte læsningen senere

Vil du læse videre senere?

Ved at indtaste din email kan vi sende dig et link til artiklen, så du kan genoptage din læsning på et senere tidspunkt - vi huske endda hvor du er nået til.

Send