Foto: Klaus Slanina Petersen, Dreamhack Masters, Malmø 2017 Foto: Klaus Slanina Petersen, Dreamhack Masters, Malmø 2017

E-sporten er godt på vej til at rodfæste sig i det danske foreningsliv, og flere kommuner støtter aktivt initiativer på området. Men er det overhovedet en kommunal opgave at løfte e-sporten med kolde kontanter og foreningslokaler?

Ønsker du at forsætte læsningen senere

Vil du læse videre senere?

Ved at indtaste din email kan vi sende dig et link til artiklen, så du kan genoptage din læsning på et senere tidspunkt - vi huske endda hvor du er nået til.

Send