Velkommen til Danske Kommuners Jobmarked

 

 

Albertslund Kommune
Chef for Økonomi & Stab

Albertslund Kommune

Albertslund Kommunes hidtidige chef for Økonomi & Stab er blevet økonomidirektør i en anden kommune. Du kan blive hendes efterfølger. Du bliver en centralt placeret chef med indsigt i det meste og ansvar for meget.

Du er interesseret i stillingen, fordi du har afprøvet dit lederformat og dine kompetencer med succes og stabilitet og nu har mod på mere. Du er mere end hjemme i den kommunale økonomis rammer og styring og skaber tryghed omkring dig, fordi du ved, hvad du taler om. Du kan være en leder parat til næste karrieretrin eller en moden erfaringsattraktiv chef.

Albertslund Kommune er altid optaget af initiativer, der skal gøre kommunen bedre. Du får en central rolle i udformningen af en ny budgetproces og skal spille aktivt med, når der skal lægges en ny platform for klog sammenkædning af den kommunale økonomi og byudvikling.

Albertslund Kommune
Mercuri Urval
Byggepartnerskabschef

Mercuri Urval søger for KAB i København

Vil du være med til at indfri KAB’s ambition om at sikre endnu bedre byggeprocesser, der giver bedst mulig værdi for KAB’s kunder? Trives du med at opbygge og udvikle bæredygtige processer og tillidsfulde relationer? Og er du en stærk formidler, der formår at få de bygge-professionelle og repræsentanter for beboerdemokratiet til at bakke op om partnerskabsmodellen?

Så er du måske vores nye partnerskabschef, der står i spidsen for det strategiske byggepartnerskab, som realiseres med udgangen af 1. kvartal 2019. Byggepartnerskabet udgøres af et fast team bestående af entreprenører og rådgivere, som sammen med KAB skal løse byggeprojekter i et tæt dialogbaseret samarbejde.

Mercuri Urval
Mercuri UrvalVil du være centerchef for By, Land og Vand

Mercuri Urval søger for Helsingør Kommune

Er du visionær, og kan du bidrage til samarbejdet med de øvrige centre om at indfri visionerne for Helsingør Kommune?

Har du erfaring med Center for By, Land og Vands (BLV) hovedopgaver og forståelse for samspillet i den faglige kompleksitet i centret?

Kan du sætte tydelig retning og understøtte, at BLV udvikler sin måde at løse sine opgaver på, som både myndigheds- og driftsenhed, men også en service- og rådgivningsenhed for politikere, andre centre og virksomheder og borgere i kommunen?

Kan du motivere medarbejderne til at føle stolthed og glæde ved deres bidrag til driften og udviklingen af Helsingør Kommune. Og kan du som BLVs synlige ansigt udadtil ”sælge centret” til virksomhederne, borgerne og ikke mindst politikerne?

Mercuri Urval
Region SjællandDokumentations- og projektmedarbejder til pædagogisk praksis, Synscenter Refsnæs, Kalundborg

Region Sjælland

Vil du være med til at kvalificere den skriftlige, pædagogiske dokumentation i Botilbuddene på Synscenter Refsnæs – og har du lyst til at arbejde med kvalitetssikring og understøtte faglige udviklingsprojekter?

Botilbuddene på Synscenter Refsnæs søger en medarbejder der skal indgå i dokumentationsarbejdet på en række områder. Arbejdet vil være både på individuelle planer i forhold til de enkelte børn og unge og i mere generelle dokumentationsopgaver og projekter på tværs af Synscenter Refsnæs.

Opgaverne

  • Deltagelse i personalemøder, hvor der dokumenteres i individuelle planer i mål og delmål
  • Oprette (dagbogsskabeloner) og udarbejde individuelle planer i samarbejde med kontaktpædagoger
  • Udarbejdelse af statusdokumenter, notater, indberetninger m.m. i samarbejde med afdelingsledere og pædagoger
Mercuri Urval
Direktør

Mercuri Urval søger for Dansk Selskab for Evidensbaseret Praksis i Velfærdsprofessionerne i København

Vil du stå i spidsen for, at velfærdsprofessionelle sammen udvikler en styrket praksis, der tager afsæt i og udvikler et forskningsbaseret grundlag?

Kan du organisere en moderne og professionel medlemsorganisation, der kan fremme foreningens interesser hos myndigheder og institutioner?

Og kan du rekruttere og organisere medlemmer, enkeltpersoner, institutioner og virksomheder?

Du skal etablere sekretariatet og være en del af overleveringen fra den eksisterende funktion. Du bliver leder for et mindre antal studenter (1-3) samt ad hoc-ressourcer som kommunikations- og andre kompetencer.

Du må påregne en del rejsetid, men også fleksibilitet, i forbindelse med arrangementer, medlemsmøder mv. Du skal hverve medlemmer og gennemføre aktiviteter, herunder konferencer, gå-hjem-møder, udvikle kommunikationsstrategi og webbaserede ressourcer.

Mercuri Urval
Teamleder til budget- og regnskabsgruppen i Sekretariatet i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Vores nuværende teamleder for budget- og regnskabsgruppen i Sekretariatet i Skive Kommunes Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning...
Skive Kommune, Skive
Jobcenter

Mercuri Urval
Afdelingsleder til Ejendomme

Mercuri Urval søger for Lejre Kommune

Vær med til at skabe en moderne ejendomsafdeling som understøtter vores vision om det gode liv

Som afdelingsleder for Ejendomme kommer man til at stå i spidsen for en afdeling med stort politisk fokus og krav om resultater, men også med forventning om at udvikle afdelingen i retning af facility management, og med nye måder at løse afdelingens opgaver på.

De kommende år skal vores nye afdelingsleder for ejendomme derfor stå i spidsen for, at afdelingens leverancer og træfsikkerhed øges, bl.a. ved at implementere systemer og processer, som sikrer systematisk bygningsvedligeholdelse og anlægsstyring. Allerede igangsatte udviklingsprojekter skal færdiggøres, nye skal iværksættes, og løsninger implementeres. Afdelingen skal samtidig udvikle sig og finde nye og effektive måder at drive det kommunale ejendomsområde på.

Mercuri Urval
Mercuri Urval
Politisk chefkonsulent

Mercuri Urval søger for Danske Vandværker i Solrød Strand

Motiveres du af at være en del af en dynamisk og ambitiøs medlemsorganisation, hvor du kommer til at spille en afgørende rolle for de danske vandværkers fremtid?

Brancheorganisationen Danske Vandværker søger en erfaren politisk chefkonsulent, som med et stort fagligt, politisk og journalistisk netværk kan øge organisationens synlighed og sætte Danske Vandværkers mærkesager på den politiske dagsorden.

For den rigtige kandidat er der både veldefinerede rammer at arbejde inden for og muligheder for at sætte sig eget præg på jobbet.

Danske Vandværker er en interesse- og brancheorganisation for alle vandværker, store og små, i enten offentligt eller privat eje. Vi har omkring 2.000 vandværker og forsyninger samt omkring 300 virksomhedsmedlemmer fra vandbranchens industri og leverandører.

Mercuri Urval

Skriv hvad du søger