Bliver man psykisk syg af en fysisk skade eller er det omvendt - Hvad er TERM-Modellen

Af: Kurt A. Nissen, Arbejdsskadeforeningen AVS

Den: 15.08.2012 kl. 09:01

Debatindlæg fra Arbejdsskadeforeningen AVS v/ Kurt A. Nissen formand

Bliver man psykisk syg af en fysisk skade eller er det omvendt – kan og vil systemet se forskellen og hvordan bliver syge mennesker behandlet af det lægelige og af Jobcentersystemet, det har vi nogle meninger om i Arbejdsskadeforeningen, vores meninger har grobund i den virkelighed vi oplever, den virkelighed mange af vores medlemmer oplever første gang de bliver syge eller arbejdsskadet og får brug for hjælp fra det offentlige.

Behandling nr. 1.
Mange mennesker får det bedre, bare der er nogen der tager dem alvorligt, giver dem støtte til at komme videre, mulighed for afklaring, god omsorg, lytter til dem og udviser ægte forståelse for hvordan det kan være at have en ødelagt ryg, leddegigt eller fibromyalgi.

Behandling nr. 2.
De samme mennesker får det dårligere når de bliver udsat for mistro, ladt i stikken, bliver set ned på, må hører på at de bare kan tage sig sammen, at de bare skal dyrke motion – så skal de nok få det bedre.

Mange psykisk raske mennesker bliver ramt af en fysisk arbejdsskade, de forventer at de får hjælp og støtte til at komme over det, men har ikke taget højde for virkeligheden i det danske samfund.

Hvorfor kan samfundet ikke altid give behandling nr. 1 – Den syge har større chance for at blive hurtigere rask, genoptage sit arbejde og samfundet sparer penge.
Mange oplever, at de bliver ramt af Jobcentersyndromet og udvikler en psykisk lidelse der fratager dem deres egen selvforståelse og selvværd – de bliver lydige robotter i det arbejdsmarkedspolitiske spil som Jobcentrene via loven skal udføre.

Speciallæger udsteder speciallægeerklæringer efter grundige undersøgelser af sygemeldte, konklusion erhvervsevne er lig nul – kommunens lægekonsulent vurderer, at der er brug for ekstra undersøgelse og den bestiller sagsbehandleren, den nye undersøgelse - også fra en speciallæge - siger at borgeren er lettere deprimeret og virker opgivende, men med de rette skånehensyn ville den rigtige motion kunne afhjælpe nogle af smerterne, men ikke heldbrede da patienten lider at kroniske smerter fra bevægeapparatet.

Kroniske smerter og ingen helbredelse, sagsbehandleren vurderer med det samme at der skal stoppes for sygedagpengene og sygemeldte henvises til kontanthjælp da sygemeldte er for syg til Fleksjob og for rask til førtidspension.
Herefter får sygemeldte - som ikke er rask - det dårligere og dårligere, opsøger sin læge flere gange som efterhånden begynder at behandle den oprindelige dårlige ryg som en psykisk lidelse, her ender historien om den dårlige ryg for nu har den udviklet sig til en psykisk lidelse og den kan man få en masse medicin imod, med en masse bivirkninger der også bliver behandlet med medicin.

Jeg frygter, at det danske samfund er ved at udvikle sig i overstående retning. Selvfølgelig er overstående historie opdigtet, men jeg tror at rigtig mange mennesker kan genkende ret meget i den, da de selv har oplevet noget lignende.
Dette er ikke et angreb på sagsbehandlere i Jobcentrene, det er et angreb på den lovgivning som pålægger sagsbehandlerne at have mistro til deres medborgere som har brug for hjælp – det er heller ikke et angreb på højt uddannede speciallæger som tit bliver underkendt af lægekonsulenter og sagsbehandlere, det er en forundring over at speciallægerne finder sig i dette.

Bliver samfundsudviklingen styret af nogle få såkaldte lægelige eksperter som via en TERM-model mener, at de fleste lidelser er ”funktionelle lidelser” og at vi skal glemme de fysiske lidelser – eller er det Folketingspolitikerne, som tror de styrer samfundsudviklingen.

Ang. Term-modellen - se mere her: http://www.aarhussygehus.dk/files/Hospital/Aarhus/Neurocentret/Forskningsenheden%20for%20Funktionelle%20Lidelser%20og%20Psykosomatik/pdf-filer/TERM-materiale/TERM-uptodate.pdf

Se især side 49, med anvisninger til praktiserende læger:

1. ” Forsøg at blive patientens eneste læge og begræns så meget som muligt patientens kontakter til andre behandlere, vagtlæger og alternative terapeuter.”
2. ”Forstå en forværring af og nye tilkomne symptomer som en emotionel kommunikation i stedet for et tegn på en ny lidelse.”
3. ”Overvej behandling med psykoaktiv medicin…………… Vær stoisk over for bivirkninger.”
4. ”Forsøg at opbygge en alliance med patientens pårørende ved at informere dem om behandlingsplanen.”
D.v.s.:
1. Patienten fratages muligheden for en ”kontrol undersøgelse”, ligesom muligheden for yderligere udredning stoppes. Hvad nu hvis TERM-lægen tager fejl i sin diagnose?
2. Hvis patienten får nye/andre symptomer, skal lægen blot overhøre dem, med risiko for at nyopstået alvorlig sygdom overses.
3. Lægen skal ikke lade sig påvirke af eventuelle bivirkninger som patienten måtte få fra psykofarmaka, hvilket harmonerer meget dårligt med den aktuelle debat vedrørende alvorlige og i sjældne tilfælde dødelige bivirkninger ved lykkepiller m.m..
4. Få isoleret patienten mest muligt, ved at lægen allierer sig med de pårørende.
Se også: http://funktionellelidelser.dk

I Arbejdsskadeforeningen vil vi gerne have en åben offentlig debat ang. om denne forskning er redelig og relevant, desværre har vi ikke økonomi til de store doktor afhandlinger, vi bruger vores fornuft og erfaringer og vil gerne belæres af de lidt klogere i det danske samfund, måske kunne TRYG-fonden som støtter forskningen på det offentlige Aarhus Universitetshospital afholde et sådan offentligt møde, vi deltager gerne med et debatindlæg på mødet.

Kurt A. Nissen
Arbejdsskadeforeningen AVS
Formand Kurt A. Nissen tlf. 23 74 48 21
Jasminvej 7, 4200 Slagelse
Mail: avs-slagelse@stofanet.dk
Hjemmeside: www.arbejdsskadeforeningen.dk

"Det er ingen skade at kende os"

Tænk på miljøet - er det nødvendigt at printe denne mail?

Udsendt d. 12.08.12

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Bliver man psykisk syg af en fysisk skade eller er det omvendt - Hvad er TERM-Modellen Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger