Vi skal tættere på kvaliteten i vores dagtilbud

Birgit Liin (V) formand for Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune

Af: Birgit Liin (V) formand for Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune

Den: 15.08.2019 kl. 12:05

De fleste forældre har nok en instinktiv fornemmelse af kvaliteten i det dagtilbud, hvor deres barn er. Er de voksne gode til at se børnene og deres behov? Er inde- og udemiljøerne indrettede, så de inspirerer til leg? 

I Favrskov Kommune havde vi tidligere kun fokus på den strukturelle og resultatorienterede kvalitet, når der skulle laves kvalitetsrapporter for dagtilbuddene: Institutionernes budgetoverholdelse, personalets uddannelse, antal skoleudsættelser og så videre. Disse parametre siger dog ikke noget om den nære kvalitet i dagligdagen og proceskvaliteten.

Jeg foreslog derfor, at vi forsøgsvist skulle måle kvaliteten med et forskningsbaseret redskab, ECERS-3-modellen. Metoden går kort fortalt ud på, at uddannede observatører følger en gruppe børn i tre timer og foretager observationer, som bedømmes på en skala. Der gives derefter meget udførlige og praktisk orienterede tilbagemeldinger fra observatørerne til institutionerne, og der afleveres en rapport til kommunen på de overordnede forhold. Det lykkedes at overbevise byrådet om, at det var en god idé, og i begyndelsen af 2019 gennemførte University College Nordjylland målingerne i kommunens børnehaver. 

Resultatet af målingerne er, at vi i Favrskov Kommune ligger højt på interaktionen mellem børn og voksne, det vil sige den nære omsorg. Det er et meget vigtigt resultat. Det er nemlig den enkeltfaktor, der siger mest om kvaliteten. 

Vi ligger til gengæld lavt på resultaterne for læringsaktiviteter, særligt inden for matematisk forståelse. Det handler bl.a. om, hvordan vi indretter børnehaverne. Har man tegneredskaber og klodser, som er tilgængelige for børnene? Og spiller de voksne med i legen og udvider den? Her skal der gøres en indsats for at forbedre kvaliteten.

Vi ligger også lavt på resultaterne for rutiner for personlig pleje. Det kan nemt ændres ved at justere nogle arbejdsgange, så børnene får vasket hænder, inden de skal spise, og bordene bliver tørret af. Kan vi få et større fokus på hygiejne, kan vi også spare nogle sygedage.

Det betyder ikke, at ECERS-3-modellen viser alt, hvad vi kunne ønske os. Den siger for eksempel ikke noget om forældresamarbejdet – men inden for de områder, som metoden dækker, har brugen vist sig at være en succes, som måske kan inspirere andre kommuner til at gå samme vej.

Du kan læse mere om Birgit Liin i magasin 13 på side 40.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Vi skal tættere på kvaliteten i vores dagtilbud Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger