Vi skal styrke børns trivsel ved at styrke fællesskabet

Af: borgmester Thomas Gyldal Petersen (S), formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, og Hanne Melchiorsen, formand for Landssamrådet af PPR-chefer

Den: 08.09.2021 kl. 15:26

Undersøgelser viser, at danske børn og unge generelt er i god trivsel, men desværre er der en gruppe af børn, som mistrives, og der er en stigning i børn, som er i psykiske vanskeligheder.

I KL og Landssamrådet af PPR-chefer er vi fælles om den grundlæggende opfattelse, at børns trivsel og mistrivsel har afsæt i kvaliteten af fællesskabet og de sociale og faglige sammenhænge, som barnet indgår i. Derfor skal vi styrke de brede børnefællesskaber i dagtilbud, skole og fritidstilbud, hvor mestringen skal udvikles. Her spiller PPR en central rolle i at rådgive og vejlede det pædagogiske personale – lærer og pædagoger i dagtilbud og skoler. 

Det glæder os, at der gennem de sidste år har været en bevægelse, hvor PPR på den ene side har inviteret sig selv ind i fællesskabet, og omvendt, at pædagoger og lærere også har åbnet op og inviteret PPR ind i lærings-rummet. 

PPR er derved med til at sætte retning for og understøtte praksis i forhold til udvikling af stærke børnefællesskaber. Det er på stuen og i klasseværelset i mødet med lærere og pædagoger og – ikke mindst dem, det handler om – børnene, at PPR-kompetencer virkelig kan gøre en forskel.  

Gennem de sidste år er psykiatrien blevet bedre til at diagnosticerer børn i psykiatriske vanskeligheder, og antallet af børn og unge, som får en diagnose, er på få år fordoblet. Det sætter kommunerne under pres i forhold til at tilgodese behovet for behandlingstilbud og specialundervisning. 

En diagnose betyder ikke i sig selv, at et barn har brug for et specialtilbud. Det er en vigtig pointe. De mere finmaskede diagnoser giver i stedet et bedre udgangspunkt for at tilrettelægge den almene undervisning. Det skal vi blive meget bedre til. Meget tyder jo på, at det fremover vil være det normale, at der i klasserne er et antal børn med diagnoser. Det skal kommunerne og skolerne kunne klare. Diagnoserne skal bruges klogt. Her kan PPR bidrage ved at arbejde udviklende i praksis sammen med pædagoger og lærere for eksempel via co-teachingforløb. Og erfaringer viser, at når man gør noget godt for de børn, som har det svært i skolen – så gør man noget godt for alle.  Måske er vi faktisk der, hvor vi mere skal tale om god pædagogik end om specialpædagogik. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Vi skal styrke børns trivsel ved at styrke fællesskabet Felter med * skal udfyldes
 
Af: Jens Kristian Pedersen
Public Funk Aps
Den 17.09.2021 kl. 13:18

Tag afsæt i de fællesskabende færdigheder

svar på: Vi skal styrke børns trivsel ved at styrke fællesskabet

I vores pixibog "Fællesskabende forvandling" skriver vi blandt andet: "Der findes ikke ét barn, som lykkes helt på egen hånd, men der findes fællesskaber, hvori barnet får mulighed for at lykkes sammen med andre og få personlige sejre.". Vi introducere syv konkrete fællesskabende færdigheder som børn og voksne kan arbejde med. Jeg håber meget, at landrådet af PPR-chefer vil se nærmere på denne tilgang og bringe den videre ud i landet. Metoden benyttes i dag af blandt andre Aarhus Kommune.

Skriv hvad du søger