Vi skal have et bedre socialtilsyn

Af: Mia Nyegaard, socialborgmester (R), København

Den: 02.10.2018 kl. 12:25

Det er nødvendigt, at vi begynder at måle på effekterne af vores indsats og kvaliteten af vores tilbud til udsatte børn og unge. Ambitionsniveauet skal være højere.

Socialminister Mai Mercado vil styrke socialtilsynene.

Det er vigtigt – for det handler om, at vi har et velfungerende tilsyn med de tilbud, hvor vi placerer nogle af vores sårbare børn og unge.

En række sager i medierne har allerede vist, at behovet for et stærkere tilsyn er nødvendigt.

Det er vigtige områder, som ministeren kommer ind på: Både når det drejer sig om et tættere økonomisk tilsyn, en mulighed for at kunne opretholde et påbud og et krav om at gøre det mere synligt, samt hvilken uddannelsesmæssig baggrund medarbejderne på tilbuddet har. 

Så stor opbakning herfra i at selvfølgelig skal disse områder være en del af de kriterier, som et socialtilsyn skal foretages på baggrund af. 

Dog er det langt fra nok. 

Vi taler så meget om helhedsorienterede indsatser, og det til trods har vi tre forskellige tilsyn, der kommer ud på tilbuddene, og som har hver deres vinkel og lovgrundlag, det giver meget lidt mening både i forhold til borgerne på tilbuddet og for tilbuddene.

Så vi skal insistere på et meget tættere samarbejde mellem Socialtilsynet, Arbejdstilsynet og tilsynet fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er vigtigt, at de trækker i samme retning og koordinerer tæt, hvem der fører tilsyn med hvad.

Ideelt set burde de komme på tilsyn sammen, så vi sikrer, at deres feedback til tilbuddet er koordineret og derved giver mening på tværs

Desuden er det vigtigt, at socialtilsynene bliver bedre til at orientere de anbringende kommuner om aktuelle bekymringer vedrørende konkrete botilbud, hvor deres borgere bor, så kommunerne hurtigere kan vurdere, om det stadig er det rette sted for borgerne at være. 

Helt overordnet skal vi alt gøre mere af det der virker og turde lukke indsatser, der ikke virker. For at dette kan blive til virkelig hed, så skal vi have et større fokus på effekterne af den enkelte indsats – for at se om et konkret tilbud faktisk også flytter borgerne i den rigtige retning!  

Vi bruger mange penge på botilbud, så det er og skal være helt fair at måle på effekterne af indsatserne. 

Vi er nødt til at vide, om borgerne faktisk udvikler sig og trives på botilbuddet – og om vi får nok ud af de ressourcer, vi bruger. Derfor er det vigtigt, at effekt i endnu højere grad end i dag bliver en del af socialtilsynets tilsyn.

En ting er effekt - noget andet og lige så vigtigt, som udspillet ikke adresserer er: Vi generelt skal se på kvalitet i botilbud ud fra et bredere perspektiv end bare tilsynsvinklen.

Det er som om, at når der kommer enkeltsager i pressen om et dårligt botilbud – af den ene eller anden grund - så skynder man sig fra Christiansborgs side ud og kritisere og vil gerne vise handling ved enten mere kontrol, påbud eller i hvert fald fordømmelse af den enkelte kommune og botilbud. 

Sådan en kritik er sikkert berettiget.

Men hvad ville der ske, hvis vi vender vores tilgang lidt på hovedet og ikke kun interesserer os for kontroldelen i forbindelse med tilsynet? 

Det ville være rart, hvis Christiansborgs politikere også interesserer sig for, har tillid til og understøtter, hvordan vi som kommuner kan skabe de bedst mulige tilbud til vores udsatte borgere. 

Eksempelvis kunne man fra ministeriets side afsatte midler til at sætte skub i noget af det, der allerede virker på de sociale tilbud – det kunne være udvikling, afprøvning og udbredelse af flere virksomme metoder. 

Rigtig mange kommuner – herunder København – arbejder i disse år med FIT (feedback informed treatment), som er en systematisk måde at inddrage borgerne i indsatsen og følge deres vurdering af, om indsatsen hjælper dem. 

Der er også mange i kommunen, der arbejder med Low Arousel og andre metoder, der kan forebygge voldsomme episoder. 

Der kunne komme meget mere skub på denne udvikling, hvis man nationalt prioriterede midler til at komme i gang samt råd og vejledning i forhold til, hvordan man implementerer det i praksis.

For det vi alle sammen ønsker os er sociale tilbud af høj kvalitet, hvor borgerne udvikler sig og trives.

Det skylder vi de borgere, vi er sat i verden for og som har brug for vores hjælp.

 

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Vi skal have et bedre socialtilsyn Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger