Vi må også fremadrettet have fokus på elevernes progression

Af: Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

Den: 04.03.2020 kl. 15:11

På en høring på Christiansborg sagde jeg følgende: ”De nationale test er alene et øjebliksbillede på nogle meget begrænsede områder og i nogle få fag – i forhold til en meget smuk og kompleks formålsparagraf.”

Set i det lys har der været alt for stort fokus på de nationale test som sandhedsorakel for svaret på elevernes faglighed og for folkeskolens tilstand. Det er en kompleksitetsreduktion af enorme proportioner, som ikke er formålstjenligt for folkeskolen. At man så politisk har villet så meget med testen, at usikkerheden er yderligere øget, gør ikke billedet bedre.

Omvendt har jeg været ude med et budskab, vi fik på et møde med vores 110 lokale formænd: Skoleledere over hele landet er i gang med udviklingen af folkeskolen, hvor evalueringskultur og data er blevet en naturlig del af samtalerne med lærerteamet, i ledelsesteamet og med forvaltningerne. Og her indgår nationale test som en del af en bred vifte af data og information.

Som skoleledere har vi ansvaret for, at alle elever dygtiggør sig og er i progression. Til den opgave har vi brug for både at kunne se ind i klassens resultater men også se til siden mod et gennemsnit. Både i form af digitale input og de informationer, vi opsamler på mange andre måder. Ja, i den bedste af alle verdener bruger man dialogen til at klarlægge klassens og elevers styrker og udfordringer. 

Men når vi begynder at undre os og skal handle, er det ikke så ringe med data som bagtæppe for vores beslutninger. Derfor har vi brug for at holde fast i en dataunderstøttet evaluering. Vi glæder os derfor over, at forligskredsen fik landet et kompromis, der var bred enighed om. Frivilligheden er vejen frem til, at vi får udviklet nogle nye anvendelige og ikke mindst valide test.

At man vælger at fastholde testen for de 20 procent af skolerne, der klarer sig dårligst i dansk og matematik, kan godt undre. Kompromiset er langsigtet, men på det punkt noget kortsigtet. Ikke mindst, når det ellers er op til skoleledernes vurdering, hvem og hvor meget, der skal testes på de øvrige 80 procent skoler.

Vi støtter meget op om, at der skal gang i en større dialog om test i skolen. Vi forventer, at man fra politisk hold vil strække sig ud mod parterne og sikre, at der bliver skabt en bred enighed om, hvordan vi fremover vil bruge test og til hvilket formål. 

Folkeskolen har brug for, at vi også fremadrettet holder fokus på elevernes progression og udbytte af undervisningen. Vi har brug for kvalificerende, bredspektret data til drøftelserne mellem ledelse og lærerteam. 

Vi tabte historiefortællingen om de nationale test. Det må for alt i verden ikke ske med det nye tiltag.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Vi må også fremadrettet have fokus på elevernes progression Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger