Urimeligt at klandre Danmark i forhold til Tyskland

Af: Per Dalgaard, byrådsmedlem (DF) Syddjurs Kommune

Den: 21.04.2020 kl. 16:03

Indlægget i danske kommuner den 19. marts 2020 af klimaprofessor Katherine Richardson kræver en kommentar. Indlægget indeholder nogle synspunkter, som er ukorrekte og misvisende, og efter min mening er der mangler på det energimæssige plan. Professoren har synspunkter om den grønne omstilling, som er ukorrekte. Dels vedr. genbrug i Danmark, som hun mener, er alt for ringe, hvor hun sammenligner med, hvordan de i Tyskland håndterer dette. Som tidligere formand for bestyrelsen i Reno Djurs fik vi gennemført en undersøgelse af, hvordan det kunne være, at vi i Danmark blev stemplet som mindre aktive i at genbruge vores affald end for eksempel Tyskland. Undersøgelsen viste, at de i Tyskland brænder meget mere af, end vi gør, og de mængder, der brændes af, indgår ikke i deres opgørelser. Derved forsvinder en stor mængde data om deres affaldsmængder. Dertil har de 16 delstater i Tyskland deres egne metoder til affaldssortering. Den nationale affaldsplan i Tyskland omfatter udelukkende ikke-farligt affald, og der nævnes i deres Abfallgesetz ingen kvantitative mål for affaldshåndteringen. Men i Niedersachsen (en af de tre delstater, der omfatter alle tyske delstater) henviser de til Niedersächsishes Abfallgesetz, der henviser til forbundsregeringens samme, der yderligere henviser til EU’s kvantitative krav.

Derfor er det urimeligt at klandre Danmark for at være dårligere end Tyskland til genanvendelse, idet der er store forskelle i opgørelsesmetoderne de to lande imellem.

At Katherine Richardson ønsker flere vindmøller falder godt i tråd med det organisationen Klimarådet ønsker i et forfængeligt håb om, at den grønne omstilling kan klare behovet for energi. Det kan det på ingen måde. Verdens energibehov er stort og kan på ingen måde opfyldes af sol, vind og biomasse. Men sammen med en stor udbygning af kernekraft, specielt de nye generationer af kernekraft vil det muligt. Men det ønsker klimarådet slet ikke at forholde sig til. Det tør de ikke. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Urimeligt at klandre Danmark i forhold til Tyskland Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger