Undersøgelse - Kommunale erfaringer med tolke.

Af: Agnieszka Sidenius, Job-Matrix Consulting

Den: 26.11.2018 kl. 16:02

Tolkenes manglende kompetencer bliver ofte udpeget som årsagen til de mange problemer med det offentliges tolkebistand.
En ny undersøgelse peger på mere strukturelle problemer og manglende kompetencer hos tolkebrugerne.

Undersøgelsens hovedfund er, at tolkebrugerne i kommunerne ser ud til at mangle kompetencer
inden for brugen af tolke. Mange af undersøgelsens respondenter ved ikke, hvordan kvaliteten af
en tolks arbejde bør vurderes og fokuserer på, hvorvidt samtalen glider og om tolken har gode danskkundskaber. Denne manglende viden hænger sammen med, at næsten 40 % svarer, at deres afdeling ikke har fællesretningslinjer for, hvordan kvaliteten af en tolks arbejde bør vurderes.
Langt størstedelen af respondenterne vurderer, at de giver tolkene rimelige arbejdsbetingelser, men det er samtidig kun en fjerdedel, der briefer tolkene om en samtales mål og rammer, og det er de færreste tolkebrugere, der er opmærksomme på at give tolken en kort pause. Undersøgelsen peger på, at mange af tolkebrugerne ikke er opmærksomme på deres manglende kompetencer, da
flertallet af respondenter vurderer, at de ikke har behov for mere viden om brugen af tolke.

Der skal to til tango og til at samarbejde.

Venlig hilsen Agnieszka Sidenius

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Undersøgelse - Kommunale erfaringer med tolke. Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger