Udligning – forslag om enstrenget udligningssystem giver ikke ”franske tilstande”

Af: Peter Pedersen, Økonomidirektør, Aarhus Kommune og Eddie Dydensborg, Økonomichef, Esbjerg Kommune

Den: 05.01.2015 kl. 08:13

I september foreslog otte borgmestre at afskaffe hovedstadsudligningen og hæve landsudligningen tilsvarende. Forslaget gik således ud på at skabe et enstrenget udligningssystem.

I en artikel i Danske Kommuner den 27/11 fremførte Ib Terp, borgmester i Brøndby, at forslaget kunne føre til uro i forstæderne som i Paris for 9 år siden

Men er denne frygt nu velbegrundet? Bliver forskellene nu større i hovedstaden ved forslaget om at hæve landsudlig-ningen? På den ene side afskaffes hovedstadsudligningen – det vil jo øge forskellene i hovedstaden. Men på den anden side øges landsudligningen tilsvarende og dette tenderer jo mod at udjævne forskellene igen. Så hvilken effekt er egentlig den stærkeste?

I Bedre Balance - som initiativet for at skabe et enstrenget udligningssystem hedder - har vi regnet på det. Og resultatet er , at forskellen ikke vokser. Sker der noget bliver de snarest mindre.

Vi har kigget på kommunernes over-/underskud efter udligning. Ser man på den statistiske spredning internt i hoved-staden stiger denne en smule med Bedre Balances forslag – fra 1.837 kr./indbygger til 1.863 kr./indbygger. En stigning på 1,4%. Men forskellen mellem den bedst stillede og den dårligst stillede kommune falder med 6,3%. Hvor der i dag er en forskel på 7.386 kr./indbygger falder spændet til 6.924 kr./indbygger.

Det er således rimeligt at sige, at Bedre Balances forslag giver uændret til lavere forskel mellem kommunerne i hoved-staden. Forslaget vil derfor ikke føre til franske tilstande, som Ib Terp har frygtet. På www.bedrebalance.nu kan kom-munernes over-/underskud efter udligning ses. Beregningerne findes både med det nuværende udligningssystem og efter Bedre Balances forslag.

På landsplan er forskellene mellem den rigeste og den fattigste kommune langt større end i hovedstaden – nemlig 9.613 kr./indbygger. Med Bedre balances forslag lykkes det at reducere denne forskel til 7.073 kr./indbygger – og dette altså uden at øge forskellene internt i hovedstaden.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Udligning – forslag om enstrenget udligningssystem giver ikke ”franske tilstande” Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger