Tvind - politisk selvsving og smagsdommeri

Af: Rachel Santini

Den: 02.12.2017 kl. 16:55

Tvind - politisk selvsving og smagsdommeri

Der er konstateret kritisable forhold på et bosted – det er der intet nyt i. ”Shit happens everywhere”. Det er desværre umuligt at undgå menneskelige fejl og kritisable forhold, hvad enten det gælder hospitaler, bosteder eller andre institutioner – offentlige som private. Tragisk er det, hvis det går ud over mennesker, især syge og svage. Nogle gange koster det menneskeliv.

Denne gang drejer det sig om et Tvind-bosted, der blandt andet ikke har fulgt de retningslinjer, der er gældende, når man skal fungere som bosted, samarbejde med kommuner og tage sig af en speciel vanskelig og udfordret gruppe unge hvor psykiatrien og de unges forældre ofte har måttet give helt op.

Jeg har gennem en årrække undervist og superviseret indenfor sundheds-- og socialsektoren, fx hospitaler og bosteder inkl. nogle Tvind-relaterede bosteder. Generelt arbejder der de nævnte steder kvalificerede og engagerede mennesker, som gør et vigtigt og flot arbejde med mennesker i meget svære situationer.
Der er naturligvis også brodne kar indenfor bosteder og hospitaler. Tænk blot på de seneste år, hvor medierne har berettet om patientdødsfald på grund af manglende hospitalshygiejne trods gentagne påbud, fejlmedicineringer, alvorlig brist i datasikkerheden, patientdød på grund af for lange ventelister, fejldiagnoser, seksuelle overgreb på patienter og klienter eller overlægefusk med forskningsmidler.

Hvad gør man for at minimere kritisabel adfærd? Først og fremmest fyrer man det personale, der er direkte årsag til de kritisable forhold. Der kan også være tale om ledelsesansvar, hvor udskiftning af den ansvarlige ledelse vil være en god idé. Dette er sket med hensyn til det Tvind-relaterede bosted. Derimod er det kun sket i visse tilfælde med hensyn til de ovennævnte eksempler (fx er nogle overlæger fyret og fængslet), men ledelsen sidder der stadigvæk og man har ikke - og skal heller ikke - lukket hele afdelingen endsige hospitalet eller alle offentlige bosteder. Dem har vi jo fortsat brug for - og vi har også brug for Tvind-bostederne. Selvfølgelig skal alle overholde loven, men er loven til hinder for frihed og udvikling, skal den ændres.

En ting er, at nogle journalister og politikere ikke kan lide Tvinds ideologi og går i selvsving, men det skal ikke gå ud over borgerne. I Danmark har vi endnu tros- og værdifrihed, så længe vi ikke anses for at støtte eller udgøre en terrortrussel. Vi har ikke brug for formynderi og politiske eller journalistiske smagsdommere, der er med til at oppiske hadbevægelser helt ude af proportioner.

Det er direkte uansvarligt at kommunale ledere overvejer at stoppe hele Tvind-samarbejdet på et spinkelt og ufagligt grundlag og jeg tror ikke, der er mange borgere (vælgere), der ønsker at de omtalte unge går rundt som tikkende bomber og i en voldsrus lader vrede og svigt gå ud over fredelige borgere, som ”blot befandt sig på det forkerte sted”. Vi har faktisk hårdt brug for alle kræfter, der kan magte et stigende antal mildt sagt utilpassede og groft omsorgssvigtede unge.

Det personale og de bosteder, som tør og kan magte en utrolig svær opgave, skal støttes på alle måder. De er hverdagens helte og hvis et sådant personale fremover skal være udsat for hetz i stedet for rådgivning og støtte, når der er problemer, vil flere og flere bruge mere tid på at dække deres egen ryg/bagdel fremfor at være tilstede i akutte situationer med klienterne. Det er ingen i samfundet tjent med!
I øvrigt er det på tide, at hospitaler, bosteder og andre institutioner, som vi skatteborgere benytter, bliver vurderet på behandlingsRESULTATER og ikke på ideologi og proces. Det hører kun diktaturer til.

Rachel Santini, hospitalsdirektør

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Tvind - politisk selvsving og smagsdommeri Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger