Troen på at ny lovgivning omsætter sig af sig selv, er herskende i de danske kommuner.

Af: Pernille Lykke Dalmar, UC SYD

Den: 29.06.2018 kl. 09:18

Mails om ny lovgivning modtages i kommunerne og distribueres til direktørerne. Disse mails sendes fra direktion til ledere, fra ledere til mellemledere – og fra mellemledere til ansatte – og så bliver der ikke talt mere om det… ! Mange kommunalt ansatte kan genkende dette !
Det synes som direktion og ledere tænker, at når en mail om lovændringer videresendes, så omsættes ændringerne af sig selv.
Dette uagtet, at lovændringer kan betyde ændringer af f.eks. budget og organisering, samarbejde på tværs af egen organisation og eksternt. Altså temaer, som ansatte hverken skal – eller kan – forholde sig til.
Manglende omsætning af lovgivning medfører løftede fingre fra klageinstanser, det kommunale tilsyn – og kritik fra foreninger, folketingsmedlemmer m.fl. Uden at disse dog forholder sig til årsagerne til at reglerne ikke bliver omsat.
Derfor bliver det ofte de ansatte nederst i hierarkiet, der må stå i kritikken – og det medfører konflikter internt i afdelingerne og blandt de forskellige afdelinger i kommunen, der har snitflader til hinanden.
Kommunerne mangler en ledelse der forstår, at ny lovgivning skal udsættes for analyse af nødvendige organisatoriske og økonomiske tiltag og at det er ledelsens ansvar, at ændringerne bliver implementeret – altså rent faktisk finder sted. Det kræver ledelsesmæssigt fokus og opfølgning.
Kommunalbestyrelserne må sørge for, at de offentlige ledere er uddannede til at håndtere denne opgave. Det er i sidste ende politikerne i kommunen, der har ansvaret for at kommunen fungerer i henhold til lovgivningen. Såvel økonomisk som i den organisatoriske udmøntning i forhold til borgerne.
Kommunerne bliver nødt til at diskutere, hvad den ledelsesmæssige opgave er. Politikerne bliver nødt til at være opmærksomme på, at ledelsen i kommunen skal vide, hvad opgaven som leder i en kommune går ud på!
Politikerne skal sikre sig, at de offentlige ledere rent faktisk har den fornødne viden om kommunernes kerneopgaver og at lederne har de fornødne kompetencer til – og fokus på at løfte opgaven. Det er politikernes ansvar.
Et tiltag politikerne kan gøre brug af er, at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om kompetenceudviklingsforløb til nye ledere, der skal klædes på til at løfte opgaven.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Troen på at ny lovgivning omsætter sig af sig selv, er herskende i de danske kommuner. Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger