Tre ønsker til finansministeren

borgmester Steen Vindum (V), Silkeborg Kommune

Af: borgmester Steen Vindum (V), Silkeborg Kommune

Den: 01.05.2018 kl. 08:00

Om kort tid begynder økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2019. I Silkeborg Kommune har vi tre ønsker til forhandlingerne.

1. Det er vigtigt, at vi har plads til en moderat vækst i kommunerne, så vi kan opretholde det velfærdsniveau, som borgerne efterspørger. I Silkeborg er vores befolkningsvækst udfordret af et stramt og ufleksibelt anlægsloft, som begrænser vores muligheder for at investere i de nødvendige udstykninger til nye boliger, i nye børnehaver og i renovering af vores skoler og plejecentre. Vi har sparet mange millioner af kroner på at etablere fælles ejendomsdrift, men med det nuværende anlægsloft er det svært at få tingene til at hænge sammen i de enkelte år. Derfor ønsker vi en større fleksibilitet, så vi kan se anlægsinvesteringerne i et treårigt perspektiv. Så kan vi finde finansiering til den befolkningstilvækst, vi har. 

2. Loftet over serviceudgifter udfordrer kommunernes muligheder for at investere i fremtidige besparelser. I Silkeborg har byrådet valgt at investere i at få flere i arbejde og uddannelse, og vi forventer at spare 122 millioner kroner i perioden 2016-2020 på overførselsudgifter. Det bør vi ikke straffes for. Det samme gælder for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne. Kommuner, der investerer i at holde borgerne sunde og forebygger indlæggelser, bør ikke straffes. 

I stedet bør der være incitamenter for kommunerne til arbejdet med sundhed og forebyggelse og med investeringer i at få borgere i job og beskæftigelse. De økonomiske rammer bør give plads til, at kommunerne kan foretage sådanne investeringer.

3. I alle kommuner oplever vi, at stadig flere borgere – især unge – har ondt i livet i en kortere eller længere periode. Nogen er ensomme, får angst eller depressionen, andre får psykiske sygdomme. Det er vigtigt, at de unge bevarer kontakten til job, uddannelse og et fungerende hverdagsliv, så de ikke bliver isolerede, og så vi undgår, at de bliver så syge, at de skal indlægges. Den nære psykiatri i form af forebyggelse, indsatser og hjælp rettet mod de unges hverdagsliv er helt afgørende for, at de unge kan komme sig eller leve et godt liv med en psykisk lidelse. Det er en udfordring, som alle kommuner slås med, og vi er nødt til at investere i at udvikle nye, fælles løsninger. Det må regeringen gerne øremærke penge til.

Endelig er det vigtigt for kommunerne, at finansieringstilskuddet på tre mia. kr. ikke fjernes, så længe der endnu ikke er fundet en ny og rimelig udligningsmodel baseret på reelle og objektive kriterier.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Tre ønsker til finansministeren Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger