Tænk nyt og langsigtet om puljer

Af: formand Vibe Klarup Voetmann, Frivilligrådet

Den: 17.03.2014 kl. 15:52

Social- og integrationsminister Manu Sareen iværksætter nu en bredere undersøgelse af Socialministeriets puljeadministration. Det er et godt og offensivt skridt.

Afsættet er den mistanke, der breder sig, om lukkethed og særlige vilkår for de udvalgte. Det skal vi selvfølgelig til livs. Der bør være lige vilkår for alle.

Men det er ikke gjort med at få ryddet op i et system med lukkede tilskudspuljer og pseudo-ansøgningsprocedurer. Der er behov for at se mere grundlæggende på, hvordan de mange penge, der uddeles gennem puljer, rent faktisk skaber bedst mulig værdi.

Som det er i dag, bliver en alt for stor del af midlerne anvendt i kortsigtede puljer, som ofte udmeldes med meget kort frist og skal ansøges, uden at foreninger og kommuner har haft den nødvendige tid til at udvikle projekter. Ofte skal midlerne anvendes inden en tidsfrist, som vanskeliggører en optimal udnyttelse.

Allerværst er kortsigtetheden. Politiske dagsordner fører til et udvalg af særligt prioriterede tematikker, som skifter næsten hver gang, der har været forhandlinger mellem satspuljepartierne. Skiftende prioriteringer er gift for en langsigtet opbygning af de frivillige organisationers kapacitet til at bidrage til løsning af samfundets allertungeste udfordringer – og demotiverende for den frivillige indsats.

Skal den frivillige sektor være den solide samarbejdspart, som det offentlige ønsker, så skal der investeres i en frivilligsektor, som selv kan være med til at sætte retning.

Derfor advokerer Frivilligrådet for, at en ny strategi for anvendelse af puljer udvikles sammen med organisationslivet og kommuner.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Tænk nyt og langsigtet om puljer Felter med * skal udfyldes
 
Af: Søren Fauli
mig selv
Den 10.04.2014 kl. 12:39

Hvordan undgår man magtspild med flere penge?

svar på: Tænk nyt og langsigtet om puljer

Det lyder klogt. Men hvordan undgår vi at organisationerne med bedre rammer og dermed mere magt ikke selv bliver tunge forhindringer? Hvor penge samles plejer der at opstå større megtkampe som ofte samtidig føre til større spild. Kan en særlig opmærksomhed på dette problem indbygges hvis/når der tilføres mere kontinuerlige midler til det de frivillige organisationer?

Skriv hvad du søger