Store udfordringer løses bedst i samarbejde

Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv

Af: Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv

Den: 15.08.2019 kl. 12:09

Kære kommunalpolitiker! Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god ferie med batterierne ladet godt op til endnu en periode i kommunens og borgernes tjeneste. Budgetforhandlingerne står for døren, og store udfordringer skal adresseres. Udfordringer er ikke identiske i kommunerne, da der er lokale forskelle, men en række overordnede tendenser i samfundsudviklingen vil påvirke økonomien i samtlige kommuner. 

For eksempel det dobbelte demografiske pres. Der kommer både flere børn og flere ældre i de kommende år. Det er et ubestrideligt faktum, som enhver kommunalpolitiker må forholde sig til. Også i forhold til miljøet har kommunerne et stort ansvar og opgave at løfte. Der skal findes nye løsninger til at begrænse udledningen af CO2 og bremse udviklingen i den globale opvarmning. Det er i de tekniske løsninger, der udvikles lokalt, at de globale miljøudfordringer kan håndteres. Lokale krav om ændrede forbrugsmønstre vil næppe betyde det store i relation til eksempelvis forbrugeradfærden hos den voksende middelklasse i Asien. 

I Danmark kan vi udvikle og levere miljøløsninger til verden. Det starter i din kommune. Som kommunalpolitiker har man alle muligheder for at påvirke udviklingen i den rigtige retning. Ud af de samlede offentlige forbrugsudgifter på 546 milliarder kroner udgør kommunernes forbrugsudgifter 269 milliarder kroner. Det vil sige, at kommunerne står for cirka halvdelen af det offentlige forbrug herhjemme. Det er således et anseeligt beløb, der er i spil i forbindelse med budgetforhandlingerne, og som politiker kan man udfordre det af forvaltningen opstillede budget og økonomiske råderum ved at tænke nyt og stræbe efter nye løsninger, der ofte findes i et positivt samspil med det private erhvervsliv.

Mange kommuner har gode erfaringer med offentligt-privat samspil både i relation til håndtering af det dobbelt demografiske pres og begrænsning af CO2-udledningen. 

I 2015 udbød Frederiksberg Kommune driften af Dronning Anne Marie Centret (DAMC). Udbuddet blev vundet af en privat leverandør. Jævnligt kigger det kommunale tilsyn forbi, og DAMC har både før og efter udbuddet fået topkarakter. Medarbejdertilfredsheden var ligeledes høj, mens brugertilfredsheden er steget. Alt dette bør ses i lyset af, at Frederiksberg Kommune har fået en millionstor besparelse på de årlige driftsudgifter. Fortsat rigtig god kvalitet, men til billigere penge. Der er frigjort midler, som kommunen så kan bruge på noget andet.

Aarhus Kommune er i samarbejde med en privat virksomhed ved at udvikle en geotermisk-løsning, hvor varmen fra undergrunden anvendes i det lokale fjernvarmenet. En 100 procent CO2 neutral løsning, gavner miljøet og har et gigantisk eksportpotentiale. Det kan være lig  med arbejdspladser og indtægter til Danmark, der kan geninvesteres i fortsat udvikling af miljøvenlig teknologi.  Så når budgettet skal lægges, så indtænk det private erhvervsliv. Det er i samarbejdet at løsningerne findes. Det offentlige og private er ikke hinandens modsætninger, men forudsætninger.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Store udfordringer løses bedst i samarbejde Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger