Stærkere fællesskaber – bedre trivsel

Af: Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening

Den: 04.03.2020 kl. 15:26

Sådan er overskriften for KL’s Børne- og Ungetopmøde i januar 2020.

Folkeskolen er et af samfundets bærende fællesskaber. En stærkere folkeskole betyder ikke alene bedre trivsel men bedre uddannelse og dannelse for kommende generationer, fordi folkeskolen fremmer trivsel gennem undervisning i fagene. Trivsel opstår, når elever oplever undervisning, der fanger dem, så de ”glemmer sig selv” og måske også for en stund de problemer, der tynger. Undervisning i fagene løfter eleverne, så de ser verdenen fra et nyt perspektiv. Når undervisning er tilrettelagt, så den møder alle elevers forskellige behov, og alle oplever at lykkes, så fremmer det trivsel. Den form for undervisning tager udgangspunkt i elevernes behov og er planlagt af uddannede lærere, der ved, hvordan undervisningen skal varieres for at imødekomme alle elever. Lærerens relation til eleverne er afgørende for, at undervisningen kan lykkes. Det er lærerens opgave at etablere den relation, der gør, at eleverne vil følge læreren ind i fordybelsen i fagene. 

At kunne udføre den form for undervisning er alle læreres altoverskyggende ambition. 

Mange lærere fortæller, at det er blevet sværere at imødekomme alle elevers behov og forberede undervisning, så den er varieret og kan motivere alle elever.  

 Men der sker i øjeblikket vigtige forandringer, som giver grund til håb om bedre muligheder for at skabe kvalitet i undervisningen.

For eksempel har KL og Danmarks Lærerforening sammen med Undervisningsministeriet været på besøg hos kommuner, lærere og ledere og drøftet betydningen af, at de tusindvis af bindende læringsmål er blevet frivillige. Lærerne får dermed bedre mulighed for at lade undervisningen tage udgangspunkt i elevernes behov og det fællesskab, som er etableret i de enkelte klasser. Det er et stort fremskridt. 

Vi står overfor flere mulige forbedringer. De nationale test skal gentænkes – og det vil være et stort skridt fremad for elevernes trivsel og for undervisningens kvalitet, hvis vi i højere grad kan lade nye former for test indgå som del af undervisningen, hvor lærerne kan bruge testresultaterne til at gøre undervisningen bedre.

Og så står vi netop nu med en fantastisk mulighed for at kunne indgå en arbejdstidsaftale for lærerne, som vil betyde et fælles ansvar for folkeskolen. Parterne skal finde aftalte løsninger på de problemstillinger, lærerkommissionen har fundet i sine analyser, og det giver håb for kvaliteten i undervisningen, hvis vi kan skabe et samarbejde om arbejdstidsressourcen, der sikrer sammenhæng mellem tid og opgaver og mellem undervisning og forberedelse. 

Vi har et fælles mål om, at folkeskolen skal være alle forældres førstevalg, og en aftale, der giver bedre mulighed for at udføre sit arbejde godt, vil betyde, at flere uddannede lærere vil ønske at arbejde i folkeskolen. Folkeskolen har stærkt brug for begge dele.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Stærkere fællesskaber – bedre trivsel Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger