Sociale indsatser kan betale sig – også på den korte bane

Af: Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg

Den: 29.10.2015 kl. 08:44

Indsatsen over for udsatte borgere – det være sig på rusmiddelområdet, hjemløseområdet eller på kvindekrisecentre – kan betale sig både menneskeligt og økonomisk.

Så klart kan det siges. Derfor er det også vigtigt, at vi i debatten om det specialiserede område stopper retorikken om, at indsatser over for udsatte borgere blot er dyre og nytteløse.

Traditionelt set har socialområdet ikke samme systematiske dokumentation af effekter, som vi kender fra for eksempel sundhedsområdet. Dette er heldigvis ved at ændre sig. Især dokumentationen fra hjemløsestrategien viser, at der er store samfunds- og især kommunaløkonomiske gevinster at hente – også allerede inden for det første år.

Pointen er her, at en forebyggende, helhedsorienteret, koordineret og systematisk indsats er udslagsgivende. Der er selvfølgelig noget vej endnu, men det er værd at nævne, at KL sammen med en række kommuner og forskere har sat sig i førerfeltet for at tilvejebringe de nødvendige værktøjer, som kan hjælpe kommunerne i dette arbejde.

På KL’s Rusmiddelkonference præsenterer vi tre konkrete cases, som viser, at den sociale indsats har en positiv effekt på borgernes livssituation – hvilket jo grundlæggende er årsagen til, at vi iværksætter en indsats. De valgte cases handler om unge hashmisbrugere, hjemløse med psykiske problemstillinger og familier med alkoholmisbrug, og viser, at der er såvel kort – som langsigtede kommunale besparelser ved at gennemføre de forskellige initiativer.

Vi skal betragte de sociale indsatser som sociale investeringer. Men det kræver, at kommunerne tør prioritere og ændre på den måde, budgetterne lægges. At tilbyde en mere intensiv familieorienteret alkoholbehandling kan i starten betyde en øget udgift, men hvis det kan betale sig i det samlede billede, for eksempel i form af færre familier med brug for hjælp fra familieafsnittet, eller i form af en reduktion i antallet af anbringelser, en reduceret udgift til for eksempel kontanthjælp eller en reduktion i sundhedsudgifterne, så er det jo en klog investering, fordi den samlet set giver bedre livskvalitet for færre penge.

Vi er derfor nødt til internt i kommunerne at have et helhedsorienteret blik på løsningerne. Det er til gavn for borgerne og for kommunekassen. Og på sigt også for samfundskassen.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Sociale indsatser kan betale sig – også på den korte bane Felter med * skal udfyldes
 
Af: Pernille Cauchi
Landsforeningen Lænken
Den 30.10.2015 kl. 12:19

Invester i alkoholramte og få engagerede borgere

svar på: Sociale indsatser kan betale sig – også på den korte bane

Landsforeningen Lænken ser meget positivt på, at KL, kommuner og forskere nu mere systematisk ønsker at dokumentere de effekter, som sociale indsatser har.

Lænken er en brugerstyret interesseorganisation for alkoholramte, og de aktiviteter medlemmerne organiserer i lokalafdelingerne er et vigtigt supplement til den professionelle alkoholbehandling i kommunerne. I foreningerne tilbyder de frivillige, som alle selv har mærket alkoholens negative virkninger, støtte og samvær til andre alkoholramte, deres pårørende og børn.

Når man finder ud af, at man kan hjælpe andre, selvom man har haft et alkoholproblem, bliver det også en hjælp til en selv. Selvværdet stiger og risikoen for tilbagefald bliver mindre. Der er ikke blot tale om hjælp til selvhjælp, men hjælp som selvhjælp.

I Lænken tror vi på, at kommunerne med en forebyggende, helhedsorienteret, koordineret og systematisk indsats med blik for opsporing, behandling og efterværn kan hjælpe mange flere borgere til også at være i stand til at hjælpe sig selv og andre til et godt liv uden alkohol.

Vi ønsker, at den indsats de frivillige medlemmer i Lænken udfører, bliver synlig og værdsat og stiller os derfor gerne til rådighed for forskning, som kan dokumentere effekt i forhold til at forebygge tilbagefald, øge livskvalitet, mindske langvarige skader og derigennem OGSÅ spare de offentlige budgetter for mange mange fremtidige udgifter.

Skriv hvad du søger