Skolereformen – vi er godt på vej

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

Af: Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

Den: 28.04.2016 kl. 08:00

Den kendte teoretiker i forandringsledelse John Kotter anslår, at en forandring tager 8 år at gennemføre. Og folkeskolereformen er en ambitiøs en af slagsen. Så, når vi allerede i slutningen af år 2 med reformen kan se, at vi er godt på vej – så er det rigtig flot.  

Nu på vej ind i år 3 retter vi til for at fortsætte den gode kurs. Det er et arbejde, der tager tid og koster kræfter. Men vi skal også huske at fejre succeserne!

Den læringsmålstyrede undervisning er ved at have fundet sit virke i skolens dagligdag. Eleverne er blevet langt mere bevidste om hvorfor- og hvad de skal lære. Forældrene kan følge med i deres barns læring via de elektroniske elevplaner og via dialog med lærere og pædagoger. 

Der arbejdes med læringsmål og feedback, og relevant data bliver anvendt til at udvikle undervisningen og læringen. Ledere og ressourcepersoner kommer på besøg i klasserne og eleverne er langt mere opmærksomme på- og bevidste om, hvad de skal lære end tidligere. Når eleverne inddrages i arbejdet med egne læringsmål giver det mening at arbejde målstyret.

Med de forskellige kompetencer de byder ind med, arbejder lærere og pædagoger langt tættere sammen om elevernes læring og trivsel. Vi skal have modet til at bryde traditionerne om, hvordan en skoledag kan struktureres. Fx lægger de nye prøver i natur- og kulturfagene op til, at vi tænker nyt i forhold til fagene på tværs, men også i planlægningen af en varieret og fleksibel skoledag.

Den såkaldt ”lange skoledag” er afhængig af, at vi tænker i helheder og på, hvad der motiverer børn og unge til læring. Det er vigtigt, at vi deler vores viden og gode ideer med hinanden. Vi skal huske at inddrage eleverne. De ved om nogen, hvad der motiverer dem, og de har ideer til, hvordan en varieret skoledag og bevægelse organiseres. Også skolebestyrelserne skal inddrages – og det bliver de.

Skolen og samfundet har åbnet sig mere op overfor hinanden, og der arbejdes på tværs og sammen i forskellige varianter i hele landet. En af de gode historier er, at der er blevet flere elever, der også efter skoletid, søger foreningslivet. 

Ledelser, lærere og pædagoger arbejder engageret, professionelt og målrettet – i et samarbejde med alle skolens interessenter – på at gøre alle elever så dygtige som de kan. Det fortsætter vi også med i år 3 med reformen. 

Men ting tager tid – også reformer. Både Christine Antorini og den nuværende minister Ellen Trane Nørby har givet udtryk for, at en reform tager tid at realisere. Så vi skal fejre succeserne, men også huske, at der skal være tid og resurser til at gøre arbejdet ordentligt.  

***

Intro: SKOLEREFORM: Hvordan vil det gå i næste skoleår?

Danske Skoleelever, Skole og Forældre, Skolederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen er gået sammen for at give perspektiver på, hvordan vi forsat støtter en positiv udvikling af folkeskolen. 

Foreningerne repræsenterer vigtige aktører i udviklingen af folkeskolen. Samarbejdet imellem parterne lokalt og nationalt er helt afgørende for at løse de udfordringer, som alle i og omkring skolen står overfor i arbejdet med den nye folkeskolereform. 

De fire organisationer tror på intensionerne bag reformen og giver hver deres bud på fokuspunkter for skoleårets planlægning og næste skoleår.

Du kan læse de forskellige organisations indlæg herunder:

Danske Skoleelever, formand Jens Vase: "Sammen udvikler vi det gode skoleliv"

Landsformand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen: "Ret fokus på formålet med skolen".

Formand for Børne- og Kulturchefforeningen, René G. Nielsen "Næste skoleårs succes skal skabes nu"

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Skolereformen – vi er godt på vej Felter med * skal udfyldes
 
Af: Niels Christoffersen
Ingen
Den 29.04.2016 kl. 13:24

Her går det godt

svar på: Skolereformen – vi er godt på vej

Man fornemmer, at ledernes formand mener, det går godt med reformen. Gad vide, hvor han har den mening fra?

Af: Jon Torsten Lange
Medlem af DLF
Den 28.04.2016 kl. 14:47

Hører I de ansatte?

svar på: Skolereformen – vi er godt på vej

Grundlæggende mere enig med Sauer end med Hjortdal - som lærer, som er med til at skulle få skuden til at sejle trods manglende bundbrædder, vedligeholdelse og måske en fejlkonstruktion, der kan medføre manglende sejleevne?

Bemærker, at KL-Bladet inviterer alle interessenter omkring folkeskolen til at beskrive, hvordan man kommer videre - positivt og konstruktivt. Man lader forældre, elever, skoleledere og politikere komme til orde. Godt nok!

Men hvor er lærernes og pædagogernes stemme?

Af: Niels Chr. Sauer
Den 28.04.2016 kl. 12:16

Hvilken planet bor Claus Hjortdal på?

svar på: Skolereformen – vi er godt på vej

I betragtning af den kendsgerning, at beslutningstagerne bag skolereformen i såvel dens tilblivelsesfase som i dens implementeringsfase har overtrådt ALLE regler for god forandringsledelse, er det stærke sager, når Hjortdal her indleder med at påkalde sig en forsker i forandringsledelse.

Hjortdals fremstilling af situationen i folkeskolen er lysår fra realiteterne. Den 'læringsmålsstyrede' undervisning med de elektroniske læringsplatforme er aldeles ikke ved at 'have fundet sit virke i skolens dagligdag'. Lærerne er ved at kaste op over det, og den faglige baggrund for projektet er skudt i smadder af forskerne. Den lange skoledag hænger eleverne ud af halsen, og åbningen imod det omgivende samfund er aldrig rigtigt kommet ud fra skrivebordsgeneralernes gemakker til skolen i virkeligheden, først og fremmest pga. resursemangel på alle niveauer.

En ting har Hjortdal ret i: Ting tager tid. Når man har begået så total en fiasko som denne skolereform, tager det sin tid at indse det og indrømme, at man har fejlvurderet situationen. Og jo højere på strå man er, desto længere tid tager det.

Skriv hvad du søger