Sammen udvikler vi det gode skoleliv

Jens Vase, formand, Danske Skoleelever

Af: Jens Vase, formand, Danske Skoleelever

Den: 26.04.2016 kl. 13:05

Intentionerne i reformen med at alle elever skal blive så dygtige som de kan, at mindske betydningen af social baggrund og styrke tilliden og trivslen er fornemme og gode. Det kan alle blive enige om.

Vi skal hjælpe hinanden med at gøre hverdagen i folkeskolen endnu mere interessant så læringslyst og trivsel stiger. Derfor skal vi lære af hinanden og se på de gode eksempler og måder at anskue redskaberne i reformen på. Vi skal væk fra det snævre fokus på delelementerne, hvor vi skal sætte et hak på tjeklisten ud for bevægelse, åben skole, understøttende undervisning og faglig fordybelse. 

I stedet skal forvaltningerne, skolelederne og lærerne, sammen med forældrene og eleverne, se på hvordan vi tænker idéerne fra de enkelte dele ind i en sammenhængende skoledag i et bredere perspektiv – et perspektiv, der giver mening. Vi skal udvikle tanken om understøttende undervisning, og benytte den til at tænke på tværs af fagene, tænke innovativt og anvendelsesorienteret.

Vi skal anvende muligheden i åben skole til at inddrage det omkringliggende samfund i undervisningen, så eleverne oplever andre måder at lære på, og i højere grad kan se koblingen mellem skolen og virkeligheden uden for klasselokalet. Vi skal nedbryde silotænkningen, og se med nye briller på, hvordan en sammenhængende skoledag kan se ud. Hvor kløften mellem skole og fritid og mellem skole og samfundet ikke er så store som i dag. 

Det er på høje tid, at vi kommer ud af ringhjørnerne i den faglige kamp om folkeskolen og tilbage til en konstruktiv dialog om, hvordan vi udvikler det gode skoleliv. Undren og modstand er naturlig, men hvad gør vi? Vi kan overordnet gå to veje.

Vi kan gå tilbage til før reformen. Tilbage til en skole, der ikke formåede at udfordre alle elever, som havde store problemer med at bryde den sociale arv. Vi kan også udvikle skolen, og blive ved med at lære af os selv og hinanden. 

Vi vil altid vælge det sidste. Det er dog klart for de fleste at udvikling og implementering af nye tiltag tager tid og kræver ressourcer. Netop derfor er vi modstandere af det omprioriteringsbidrag, som regeringen har indført. Vi befinder os midt i en stor omstillingsproces, og det er bestemt ikke tid til at spare, men derimod tid til at udvikle.

Centralt i denne udvikling er eleverne. Rigtig mange elever har en kvalificeret holdning til hvordan skoledagen kan udvikles til det bedre. Derfor er inddragelse af eleverne centralt i udviklingen og implementeringen af de mange tiltag i reformen. Elevinddragelse øger trivslen og elever, der trives godt, klare sig bedre fagligt. 

Det store spørgsmål er så: Kommer vi nogensinde i mål? Det korte svar er: Nej. Vi skal altid blive ved med at udvikle vores fælles folkeskole. Ikke for at reformen kan blive en succes, men fordi vi tror på at vi ved fælles hjælp kan prøve nye veje og gøre en god skole bedre. Til gavn for Danmarks vigtigste råstof – eleverne.  

***

Intro: SKOLEREFORM: Hvordan vil det gå i næste skoleår?

Danske Skoleelever, Skole og Forældre, Skolederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen er gået sammen for at give perspektiver på, hvordan vi forsat støtter en positiv udvikling af folkeskolen. 

Foreningerne repræsenterer vigtige aktører i udviklingen af folkeskolen. Samarbejdet imellem parterne lokalt og nationalt er helt afgørende for at løse de udfordringer, som alle i og omkring skolen står overfor i arbejdet med den nye folkeskolereform. 

De fire organisationer tror på intensionerne bag reformen og giver hver deres bud på fokuspunkter for skoleårets planlægning og næste skoleår.

Du kan læse de forskellige organisations indlæg herunder:

Landsformand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen: "Ret fokus på formålet med skolen".

Formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal: "Skolereformen er godt på vej"

Formand for Børne- og Kulturchefforeningen, René G. Nielsen "Næste skoleårs succes skal skabes nu"

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Sammen udvikler vi det gode skoleliv Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger