Samarbejde med private giver flere varme hænder

Af: Jakob Scharff, branchedirektør i DI

Den: 04.03.2020 kl. 15:23

Der mangler sosu’er, og det bliver kun værre de kommende år. Allerede nu mærker både kommuner, regioner, de private plejehjem og hjemmehjælpsleverandører, at der er mangel på varme hænder. KL lancerede sidste år en række initiativer, og regeringen har netop nedsat en task force, der skal drøfte konkrete initiativer, som kan sikre flere sosu’er til ældreplejen og sundhedsvæsnet. Det er alt sammen gode og fornuftige initiativer. Men både KL og regeringen overser en oplagt mulighed for at frigøre varme hænder på pleje- og omsorgsområdet – nemlig samarbejdet med private.

I samarbejde med private er der gode muligheder for på forskellig vis at frigøre sosu’er til pleje og omsorgsopgaver. Eksempelvis kan tøjvask for ældre på plejehjem udliciteres til professionelle og bæredygtige vaskerier. Det vil både forebygge en potentiel smittefare mellem plejehjemmets beboere, og det vil bidrage til, at personalet kan bruge mere af deres tid med de ældre. 

Tilsvarende gør sig gældende med andre opgaver som for eksempel rengøring, men kommunerne virker i dag til ikke at være opmærksomme på denne mulighed. Eksempelvis er en kommune i Jylland aktuelt ved at tilrettelægge udbud af rengøring i kommunens institutioner, men plejehjem er undtaget, da ”rengøringen foretages af sosu-personale”. Selv om sosu-personalet primært er uddannet til pleje og omsorg, skal de altså også stå for rengøringen på plejehjemmene. Rengøring er jo ikke blandt arbejdsopgaverne for eksempelvis lærere, pædagoger eller kontorpersonale.

Når opgaven for regeringens task force er at sikre, at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt, bør et styrket offentlig-privat samarbejde være et af de initiativer, der skal i brug. I DI bidrager vi gerne med inspiration og gode idéer, så vi også i fremtiden har tilstrækkeligt med varme hænder til pleje og omsorg. 

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Samarbejde med private giver flere varme hænder Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger