Saglig diskussion om udligning – ja tak!

Af: borgmester Torben Hansen (S), Randers Kommune

Den: 05.12.2019 kl. 08:00

Behovet for en grundlæggende reform af det kommunale udligningssystem har trængt sig på i mange år. Hovedstadsområdets borgmestre har samlet sig i initiativet ”Stop forskelsbehandlingen”. Ud fra devisen ”angreb er det bedste forsvar”, er deres mål, at omfanget af udligningen skal reduceres, så kommunerne i hovedstadsområdet får tilført syv milliarder kroner mere end i dag. Forslaget svarer i praksis til, at Lolland Kommune skulle hæve skatten til 33,2 procent, mens man i Gentofte kunne sænke den til 17,3 procent! 

Senest kan man så læse borgmester Erik Nielsens indlæg i Danske Kommuner, hvor han opfordrer til en saglig diskussion om udligning, aflivning af myter og indførelse af nye regionale udligningssystemer.Vi bliver også lige mindet om, at sidder man for bordenden, så har man også ansvaret for, at udgifter og indtægter hænger sammen.

Jo tak, det er jeg sådan set helt enig i, men skulle vi så ikke starte med at give alle 98 borgmestre nogenlunde lige muligheder for at løse den opgave? Stiller vi her i 2019 alle landets kommuner op en i lang række efter deres velstand (kommunernes beskatningsgrundlag pr. indbygger), så ligger kun to af landets 50 fattigste kommuner i hovedstadsområdet. Blandt de 25 rigeste finder vi til gengæld kun én provinskommune.Tager vi den samlede økonomiske situation før udligning – det vil sige sammenholder udgiftsbehov og beskatningsgrundlag – så ligger kun tre hovedstadskommuner i den tredjedel af kommunerne, der har det største strukturelle underskud.  

Erik Nielsen forklarer, at hovedstadsudligningen har til formål at mindske forskellene mellem de rige og de fattige dele af hovedstaden. Jeg bakker helt op bag ønsket om en høj grad af lighed i mulighederne for at levere service – også i hovedstaden.

Når jeg mener, der skal udlignes mere, så skaber det ikke større ulighed mellem hovedstadens kommuner, men derimod større lighed på tværs af hele landet. Lighed skal kort sagt ikke gradbøjes eller defineres ud fra postnummer. Erik Nielsen foreslår, at man overvejer regionale udligningsordninger omkring de store byer. Hvorfor skal en mellemindkomst-kommune som Aalborg, med et beskatningsgrundlag på under det halve af Gentoftes (og 11 procent lavere end Rødovres), stå med ansvaret for at løfte den kommunale service i Brønderslev og Vesthimmerland?  

Nej, løsningen er ikke regional – den er national. Vi har brug for en grundlæggende reform af vores udligningssystem. Det høje udligningsniveau i hovedstadsudligningen skal udbredes til hele landet. Sådan fremtidssikrer vi et velfærdssamfund og en samfundsmodel, hvor kommunerne fortsat er grundstammen. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Saglig diskussion om udligning – ja tak! Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger