Af: Sofie Naia Stenager Fallesen, projektleder og underviser, og Elsebeth Bertelsen, teamleder, Jobcenter Odder

Den: 20.12.2018 kl. 12:31

Det kræver en særlig indsats, og man skal turde tænke nyt. Til gengæld er resultatet godt i Odder Kommune, hvor vi har arbejdet med en lidt anderledes tilgang til at lære flygtningekvinder dansk og til at få dem i uddannelse eller tilknyttet arbejdsmarkedet.

Når det har været muligt at give området særlig opmærksomhed, skyldes det, at vi har fået midler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Samtidig har vi udnyttet den styrkeposition, der kan være i at være en mindre kommune. Vi har arbejdet tæt sammen, og det har været afgørende. Det gælder samspillet mellem Jobcenterets integrationsteam og jobkonsulenter samt ældreområdet og sprogcenteret.

10 flygtningekvinder er i september 2017 begyndt i en tre måneders forpraktik i rengøring, køkken eller pleje på forskellige plejehjem i Odder Kommune og er derefter startet på IGU i januar 2018. Kvinderne var alle hjemmegående husmødre i deres hjemlande og har ikke den store uddannelse med sig i bagagen. De får en særligt tilrettelagt danskundervisning, der tager udgangspunkt i hverdagen på plejehjemmene.

Kvinderne er på danskuddannelse 1 og 2 og undervises i dansk en til to dage om ugen af Sprogcenter Midt. Sofie Naia er sproglærer og Odder Kommunes projektleder på projektet. At projektlederen og underviseren er én person, giver kvinderne en stabil kerne og trygge rammer, der understøtter deres udvikling. Det giver samtidig mentorer på arbejdspladsen, kommunale sagsbehandlere og andre interessenter en enkelt indgang til projektet. 

Danskundervisningen er med fra begyndelsen – kvinderne undervises både i det sprog, de oplever på plejecentrene, og i alment dansk, som giver dem sproglige kompetencer til at kunne klare sig selv og samtidig færdiggøre deres danskuddannelse under IGU’en.

På plejecentrene er sproget også et vigtigt omdrejningspunkt:

– Vi kan bruge billeder, for eksempel af en rollator, når vi taler om vores arbejde. Vi taler også om, at en ”småkage” er en lille kage, og at knive, gafler, skeer og teskeer tilsammen hedder ”bestik”. Sproget bliver en del af arbejdet, og at lære dansk er også et arbejde, forklarer Liljan Conner, som er praktikansvarlig på et af plejecentrene.

Sofie Naia tager også andre metoder i brug for at klæde kvinderne godt på til det at gå på arbejde.
Når de mødes onsdag morgen klokken 8.30, sidder alle kvinder i sportstøj på en yogamåtte. Dagen starter med meditativ yoga og styrketræning. Mange af kvinderne har fysiske skavanker, fordi de ikke er vant til at bruge kroppen, som de gør nu. Derfor træner de for at få en kropslig bevidsthed og for at afhjælpe og forebygge skavanker. 

Undervisningens klare udgangspunkt i kursisternes konkrete hverdag giver betydeligt udslag. Kvinderne synes selv, at de har lært lige så meget dansk på de første tre måneder, som de har gjort i et år på almindelig sprogskole. Det viser sig da også, at de består deres modultest hurtigere end forventet. Der er desuden ingen af de problemer med fremmøde til undervisningen, som kan ses andre steder.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Sådan bringer vi flygtningekvinder tættere på arbejdsmarkedet Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger