Ret fokus på formålet med skolen

Mette With Hagensen, landsformand for Skole og Forældre

Af: Mette With Hagensen, landsformand for Skole og Forældre

Den: 27.04.2016 kl. 08:00

Skolebestyrelserne har travlt, rigtigt travlt. Skolestrukturændringer, implementering af lærings- og kommunikationsplatform, inklusion og ikke mindst implementering af folkeskolereformen fylder meget på dagsorden i landets skolebestyrelser. Dertil skal lægges en meget stram økonomi, som ikke giver meget plads til store projekter og lange implementeringsprocesser. 

Samtidig er der også et stort pres fra både politikere, forældre, elever og personale om, at folkeskolereformen skal virke. Det pres er helt forståeligt, og det ved vi som forældre, for det handler om vores børns skoletid, og den er kort, og den skal fungere. De børn, der går i skole lige nu, har også ret til at bliver så dygtige som de kan, de skal ikke ofres på implementeringsprocessens store alter, så der skal være kvalitet i hverdagen, også mens forandringerne foregår. 

Netop fordi der er så meget der skal nås og så få penge til at løse opgaverne med, er det vigtigt ikke blot at have travlt. Det er vigtigt at have travlt med det rigtige og vælge de rigtige løsninger, så vi ikke blot farer af sted, men sikrer os, at skolen fungerer i hverdagen, midt i en stor forandringsproces. 

Netop fordi vi står i store forandringer og et stort pres for at skabe hurtige resultater, er det vigtigt at bruge tiden i skolebestyrelsen til at tale om, hvad vi vil med skolen, og hvordan vi på vores skole kan bruge de rammer og ressourcer, vi har, til at folde reformens elementer ud, så de giver mening for de børn, der går på vores skole. 

Den samtale er ikke blot vigtig i skolebestyrelsen, den er vigtig at have med personale, forældre og elever på skolen. Den samtale må ikke skubbes til side, for har vi for travlt med at nå i mål, så vi ikke har tid til at tale om den retning vi gerne vil styre skolen i, og hvordan vi vil udfolde formålsparagraffen for folkeskolen på vores skole, ja, så bliver arbejdet ligegyldigt. 

Ifølge en analyse fra KORA (Note 1) er højt sygefravær blandt personalet, mange planlagte undervisningstimer og mange elever i specialskolerne de helt store pengeslugere i skolen. Den viden kan vi bruge i skolebestyrelsen til at holde fokus på netop disse områder, så pengene kan strække lidt længere. 

Det rigtige antal timer, gode arbejdsvilkår, og en velfungerende inklusion vil kunne frigøre ressourcer både på skolen og på kommunalt niveau. De ressourcer kan bruges til at hæve kvaliteten i skolerne og få folkeskolereformens nye elementer til at fungere efter hensigten.

Det er en stor opgave, og en opgave, som vi kun kan løse i tæt samarbejde på den enkelte skole, men også i samarbejde med andre skoler i kommunen, kommunalpolitikere og forvaltning. Sammen kan vi skabe en god skole – for børnenes skyld.

NOTE: 1. http://www.kora.dk/media/4936303/10678_derfor-er-der-forskel-paa-hvad-boernene-koster-i-kommunerne.pdf 

***

Intro: SKOLEREFORM: Hvordan vil det gå i næste skoleår?

Danske Skoleelever, Skole og Forældre, Skolederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen er gået sammen for at give perspektiver på, hvordan vi forsat støtter en positiv udvikling af folkeskolen. 

Foreningerne repræsenterer vigtige aktører i udviklingen af folkeskolen. Samarbejdet imellem parterne lokalt og nationalt er helt afgørende for at løse de udfordringer, som alle i og omkring skolen står overfor i arbejdet med den nye folkeskolereform. 

De fire organisationer tror på intensionerne bag reformen og giver hver deres bud på fokuspunkter for skoleårets planlægning og næste skoleår.

Du kan læse de forskellige organisations indlæg herunder:

Danske Skoleelever, formand Jens Vase: "Sammen udvikler vi det gode skoleliv"

Formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal: "Skolereformen er godt på vej"

Formand for Børne- og Kulturchefforeningen, René G. Nielsen "Næste skoleårs succes skal skabes nu"

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Ret fokus på formålet med skolen Felter med * skal udfyldes
 
Af: Niels Christoffersen
Ingen
Den 29.04.2016 kl. 13:34

Her går det ikke så godt

svar på: Ret fokus på formålet med skolen

Sammen kan vi skabe en god skole – for børnenes skyld, slutter indlægget. Skolen er altså ikke helt god endnu, så her går det ikke så godt.
Underligt.

Skriv hvad du søger