Af: Ole Bondo Christensen (S), Furesøs borgmester, og Trine Græse (S), Gladsaxes borgmester

Den: 21.03.2019 kl. 10:00

Regeringsudspillet ”Danmarks Hovedstad” kunne have været en grøn vision om bæredygtige, kollektive løsninger. I stedet får vi flere biler, mere støj og øget CO2-udledning. 

Hovedstadsudspillet er et katalog af besnærende løsninger, når et folketingsvalg er lige om hjørnet: Ring 4 udvides fra Ballerup til Bagsværd. Hillerødmotorvejen forlænges fra Allerød til Hillerød og udvides fra fire til seks spor mellem Værløse og Bagsværd. 

Desværre baserer regeringen sit udspil på den misforståelse, at trængselsproblemet primært løses med bredere veje. Bredere veje giver blot flere biler, der pumpes ind nordfra, sydfra og vestfra på deres vej gennem Gladsaxe og Furesø. Udvider vi vejnettet, tager endnu flere bilen, så vejnettet igen sander til. Prisen bliver altså voldsommere CO2-udledninger uden den ønskede effekt.

Motorvejene skærer sig gennem bycentre og tæt beboede områder. I Gladsaxe er 21.000 borgere plaget af trafikstøj. Støjen fra Hillerødmotorvejen alene plager dagligt 7.500 borgere i Furesø. En indsats mod trafikstøj bør derfor være en afgørende del af motorvejsudvidelser – også i de kommuner, hvor vejene allerede er etableret.

Udvidelserne giver øget trafik på tilkørselsvejene i vores byområder. Derfor har vi, der bor og pendler i hovedstadsregionen, brug for sammenhængende, bæredygtige infrastrukturløsninger, der hjælper os til en grønnere og sundere hverdag. Vi savner større politisk opbakning og vilje fra Christiansborg til de højklassede, kollektive trafikløsninger som for eksempel letbaner og BRT-anlæg (Bus rapid transit). Der er brug for billige og effektive måder at flytte mange mennesker mellem transportknudepunkter og arbejdspladser. Løsninger, vi ser fungere i metropoler verden over.

Konkret har Furesø Kommune foreslået Trængselskommissionen at forlænge Farum-S-toglinjen via Allerød til Hillerød for at flytte bilpendlere til S-toget fra den trængselsramte Hillerødmotorvej og betjene det nye supersygehus syd for Hillerød. 

Lad os også få undersøgt mulighederne for motorvejsbusser ud af byen og såkaldte ”park and ride”-anlæg uden for de tæt beboede områder. Her kan vi stille bilen og tage kollektiv trafik eller cyklen resten af vejen.

Hovedstadsregionen vokser i de kommende år med 200.000 indbyggere. Det kommende årti er altafgørende, hvis vi skal skabe en effektiv, grøn og bæredygtig infrastruktur, som sikrer mobiliteten og er med til at forebygge yderligere klimaændringer. 

I Gladsaxe og i Furesø arbejder vi målrettet med FN’s verdensmål, som også bør være bærende for den fremtidige udvikling af hovedstadsregionen. Ægte politisk mod ville være at pege på langsigtede, kollektive løsninger, der binder by og forstæder bedre sammen og skaber attraktive alternativer til bilen. Metroen og den kommende letbane er eksempler på initiativer, der styrker hovedstaden. Borgernes store tilslutning til supercykelstinettet viser vilje til at tage ansvar for klimaet. Det mod og den anerkendelse af vores borgeres indsats savner vi i regering--ens hovedstadsudspil.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Regeringens hovedstadsudspil peger den forkerte vej Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger