Når mistanken om et seksuelt overgreb opstår, skal vi kunne se den i øjnene

Af: lektor i klinisk børnepsykologi Katrine Zeuthen og formand for Børnerådet Per Larsen

Den: 18.04.2017 kl. 07:00

Når børn bliver udsat for seksuelle overgreb, kan det være meget svært for voksne at få øje på. Mange fagfolk står tit med en tvivl og usikkerhed, fordi det kan være vanskeligt at dokumentere, at overgrebene har fundet sted. Derfor kan det også være svært at handle på en mistanke om et overgreb, og det betyder, at alt for mange børn udsættes for overgreb, der aldrig bliver opdaget og anmeldt.

Børnenes tegn og signaler på, at der er foregået et seksuelt overgreb, kan være meget svære at afkode for fagfolk omkring barnet. Langt de fleste børn mangler en referenceramme til at forstå, hvad det er, de er blevet udsat for, og derfor kan de have vanskeligt ved at udtrykke, hvad der er sket. Samtidig har mange fagfolk en voksen tilgang til og forståelse af, hvad et seksuelt overgreb er, og det er ikke sikkert, at børnenes signaler underbygger den forestilling. 

Den voksne tilgang til seksuelle overgreb er desuden præget af tabuisering og ubevidst benægtelse af de forfærdelige ting, nogle børn bliver udsat for. Det kan også forhindre fagfolk i at se børnenes signaler og kan i sidste ende betyde, at signalerne bliver negligeret. Derved får mistanken om et seksuelt overgreb ikke lov til at udvikle sig og bliver ikke handlet på. 

Det er meget naturligt at blive følelsesmæssigt påvirket, når der opstår mistanke om, at et barn har været udsat for et seksuelt overgreb. Det vækker stærke og ubehagelige følelser hos os alle. Netop derfor er det vigtigt, at fagfolk kender til de dynamikker og problemstillinger, der kan opstå hos den enkelte og i personalegruppen, når der er mistanke om et seksuelt overgreb. Ved at skabe faglig opmærksomhed på dynamikkerne og ved at lade dem indgå i den faglige refleksion, bliver risikoen for, at de påvirker fagfolks reaktioner og handlinger på en uhensigtsmæssig måde minimeret. 

Derfor er vi utroligt glade for, at vi nu har fået en samlet vidensplatform, hvor fagfolk kan hente hjælp, så de bliver endnu bedre klædt på til at handle, hvis der opstår mistanke om et overgreb. På www.mistanken.dk kan man for eksempel hente arbejdsspørgsmål og refleksionsøvelser, som kan forberede personalegruppen på at håndtere en mistanke. På den måde forebygger man, at medarbejdere ryger i nogle af de faldgruber, som vi ved findes, når det gælder opsporing af seksuelle overgreb.  

”Når mistanken opstår” er en hjemmeside med 15 korte film og undervisningsmateriale til sundhedsprofessionelle, lærere, pædagoger, politi og socialrådgivere. Materialet giver rådgivning om og indsigt i, hvordan man som fagperson kan og bør håndtere mistanke, udredning og afklaring af seksuelle overgreb mod børn og unge. Filmene og undervisningsmaterialet kan findes på www.mistanken.dk  

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Når mistanken om et seksuelt overgreb opstår, skal vi kunne se den i øjnene Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger