Mere tid til leg - er en alvorlig sag for børns udvikling

Rasmus Edelberg, landsformand for Skole og Forældre

Af: Rasmus Edelberg, landsformand for Skole og Forældre, KL

Den: 11.06.2019 kl. 12:00

Forældrenes vurdering af, om deres barn er skoleklar eller ej, betyder ikke noget i dag. Loven siger, at et barn skal begynde i skole det år, hvor barnet fylder seks år, og at kun kommunen – oftest skolelederen – kan bestemme, om skolestarten skal udsættes.

En lovændring i 2009 gjorde børnehaveklassen obligatorisk i folkeskolen. Samtidig blev beslutningen om, hvornår barnet skal begynde i skole flyttet fra, at forældrene havde et afgørende ord, til kommunens styringsrationale. 

I 2004 fik 20 procent udsat skolestarten. I 2017 var tallet knap syv procent. Lovændringen har altså haft en ret voldsom effekt, som skyldes, at skolerne i dag som hovedregel siger nej til senere skolestart. Dermed kan man spare penge, fordi normering (trods alt) er dårligere i skolen end i børnehaven. Samtidigt flyttes hele skoleperioden i børnenes liv et trin ned ad stigen. Børnene bliver dermed hurtigere klar til at gennemføre konkurrencen på arbejdsmarkedet… eller gør de?

Børnehaveklasseledere fortæller, at flere børn, der begynder i skole i dag, ofte ikke er klar til de helt grundlæggende krav til nye skolebørn. Det kan være at modtage en kollektiv besked eller holde nogenlunde styr på sine egne ting. Det er ikke kun drenge født i december, selvom de fylder meget. Børnene er simpelthen generelt yngre og dermed ikke så modne og selvhjulpne som tidligere, når de starter i skole.

Og hvad så? kunne man spørge. Men når skolerne i dag har problemer med børn, der ikke er skoleklar, og forældre klager over uro i klassen, er der altså delvist tale om et systematisk induceret kvalitetstab. 

Som forældre vil vi gerne hjælpe kommuner og skoleledere med at løse problemet. Løsningen er simpel: Sæt fokus på barnets behov, lyt til forældrene og pædagogerne – og giv plads til børns udvikling ved, at flere kan starte et år senere. 

En tæt følelsesmæssig relation fra forældrene koblet med pædagogisk faglighed og viden er et stærkt beslutningsgrundlag for at vurdere barnets modenhed. Så drop forceret NPM-proces og bureaukratskranker, når det gælder børns udvikling og plads til leg. Giv rum til et bedre børneliv. Det er også oplagt at overveje, om der skal ændres noget, så skolen er mere klar til at tage imod yngre børn i børnehaveklassen.

Ny forskning viser også, at mere fleksibel skolestart kan påvirke både børn og familier positivt. I det perspektiv forekommer kommuner og skolelederes restriktive holdning til udsat skolestart uforståelig og kontraproduktiv. Skole og Forældre ser derfor gerne, at forældre igen får medbestemmelse over tidspunktet for børnenes skolestart. Vi ved fra henvendelser til Skole og Forældres Forældrerådgivning, at der er utallige årsager til at ønske udsat skolestart, fra alder og modenhed til sygdom og flytning.

Børnene er forældrenes. De fleste børn glæder sig til at starte i skole, og forældrene med. Man kan godt mærke, når barnet er klar. Vi kender vores børn, og er vi i tvivl, så spørger vi om råd og vejledning hos pædagogerne i barnets daginstitution, da de kender barnet som en del af børnefællesskabet og kender rammer og krav i skolen. Derfor skal forældre også have ret til at bestemme, om barnets skolestart skal udsættes et år.

Her kan du høre Rasmus' interview i DR P1.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Mere tid til leg - er en alvorlig sag for børns udvikling Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger