Må det kommunale være bedre end det private?

cand.psych.aut. Søren  Normann Sørensen, Ballerup Familiehus

Af: cand.psych.aut. Søren Normann Sørensen, Ballerup Familiehus

Den: 11.04.2018 kl. 11:42

Regeringen mener, at det offentlige ikke må være lønførende. Samtidig er det en grundsten i en liberal tankegang, at flid og dygtighed gerne må præmieres i forhold til de mindre dygtige og arbejdsomme. Men hvordan håndterer man, når det kommunale tilbud er lige så godt eller bedre end det tilbud, det private kan tilbyde?

Dette er en vigtig diskussion, som de kommunale institutioner ikke lægger tilstrækkeligt vægt på. Vi kommunalt ansatte skal være bedre til at fremhæve vores styrker og ikke være bange for at vise, hvornår vi er bedre end det private. Der er især tre vigtige aspekter, der umiddelbart sætter os i en bedre position end det private.

I Ballerup Familiehus har vi som de første i landet arbejdet med at udvikle en behandlingsmetode til konfliktfyldte skilsmissefamilier med førskole børn. Med inspiration fra en hollandsk metode og egne erfaringer har vi udarbejdet en metodehåndbog. Denne metodebeskrivelse har vi indtil videre åbent delt med fem kommuner med ønske om, at de også vil dele deres erfaringer tilbage. Således at vi sammen kan videreudvikle metoden, inspirere hinanden og dele vores viden med endnu flere kommuner. Den Wikipedia-effekt, der ligger i at være mange om at videreudvikle en metode, kan de enkelte private udbydere ikke matche.

I dag er det mere reglen end undtagelsen, at de behandlingstiltag, der kommer fra private organisationer, både tager betaling for uddannelse og videre brug af behandlingsmetoden. Det vil sige, at man fremadrettet skal betale licenser for at benytte metoden, og ofte skal man skrive under på, at man ikke må dele sin viden med andre. Denne dobbeltbetaling er nye behandlingsmetoder fra kommunal side ikke præget af, snarere tværtimod, her er ønsket ofte, at så mange som muligt frit deler og bruger den viden, der kommer frem.

Forskning viser, at det enkelt-element, der har størst effekt i familiebehandling, er relationen til behandleren. Hvis en familie er tilknyttet et privat behandlingsforløb, vil de ofte efter endt forløb miste relationen til behandleren. Kommunerne har den fordel, at de i langt højere grad kan bibeholde kontakten og relationen mellem familien og behandler over tid, hvis det skønnes nødvendigt.

De fleste sagsbehandlere har erfaring med, at udsatte familier ikke uden videre kan slippes efter et endt forløb, mange kan have brug for en støttende hånd, når nye handlemønstre skal stå tidens test. Det hjælper ikke at give en skrøbelig familie en kort tur i en Ferrari, hvis familien har brug for en stabil, fornuftig bil, de kan bruge i det daglige. Hvor der er indbygget en serviceaftale, der gælder mange år frem, som gør, at de kan stole på, at bilen altid virker, når de har brug for den!

Der er mange steder, hvor det kommunale valg er et bedre valg end de private tiltag. Vi er bedre til at metodeudvikle, når vi arbejder sammen, vores viden er ikke låst og kan frit deles, og så kan vi bedre skabe en helhedsløsning og en vedvarende sammenhæng i de tiltag, vi tilbyder.

Så det er på tide, at det kommunale står ved, at vi er dygtige og har bedre tilbud end visse private udbydere. Selvfølgelig må vi gerne være det bedste tilbud, vi skal bare begynde at turde sige det, når vi ved, at vi er det!

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Må det kommunale være bedre end det private? Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger