Luk forældrene ind i maskinrummet

Af: Marianne Kjær, sekretariatsleder, og Hans Præstbro, projektleder, foreningen Brug Folkeskolen

Den: 12.09.2019 kl. 11:53

Når en ny årgang 0.-klasser starter på folkeskolerne, starter også en masse nye forældre. Rundt om i kommunerne ses de fortsat som nye kunder i butikken i bedste New Public Management-stil, men i forældreforeningen Brug Folkeskolen har vi et andet udgangspunkt. Den lokale folkeskole tilhører også de lokale forældre, og udvikling skal ske i et tæt samarbejde mellem dem og skolen.

Gennem mange års indsats i udsatte byområder i København, hvor det gang på gang er lykkedes at gøre taberskoler til vinderskoler, er det vores erfaring, at forandringen først sker, når forældrene lukkes ind i maskinrummet og tager del i opgaveløsningen.

Intet er mere troværdigt og effektivt end forældre, som frivilligt stiller sig op og fortæller om den lokale folkeskoles fortræffeligheder. Særligt hvis de er blevet vist tillid og indflydelse af skoleledelse og lærerværelse, og har eksempler på reel forandring som følge af et forældreengagement.

Brug Folkeskolen arbejder i København, og vores fokus er først og fremmest i udsatte byområder, hvor en lav socioøkonomi og en høj tosprogsprocent gør, at særligt middelklasseforældre med etnisk dansk oprindelse flytter børnene til andre privat- og folkeskoler i byen. Ofte er dette valg præget af fordomme og uvidenhed om den lokale skole, samt ønsket om at træffe et ansvarligt valg for sine børn.

Den blandede folkeskole skaber grobund for social og kulturel kapital. Her er forældrenes fortælling særlig vigtig, om at forskelligheden skaber et fundament for empati og robusthed til at kunne begå sig i en foranderlig verden.

Derfor opfordrer vi til, at man i højere grad inddrager forældrene i at forme indsatsen på den lokale skole, som står overfor rekrutteringsudfordringer. Det kan på traditionel vis ske gennem skolebestyrelsesarbejdet, men vores erfaring er, at det også kan ske målrettet i form af forældrefællesskaber, som har fokus på udbredelse af fortællingen om skolen i nærområdet.

Forvaltning og skoleledelse bør ikke kun se forældrene som kunder i butikken. De skal ses som medspillere, og der bør være en forventning om, at folkeskolen er noget, som lokale forældre har ejerskab og ansvar for.

I Københavns Kommune har vi som forældreforening over årene etableret en tæt kontakt til forvaltning og politikerne på rådhuset. Vi er en fast inddragelsespartner, når forvaltningen skal forberede ny politik og er høringspart på skoleområdet. Vi arrangerer to årlige politiske saloner, hvor udvalgspolitikerne, forvaltning og skoleledere møder folkeskoleforældre fra udsatte byområder, som kvalificerer dem til at tage gode beslutninger, hvor et fælles ønske om en høj tilslutning til folkeskolerne er et altafgørende omdrejningspunkt.

Pointen er, at forældrene er de bedste ambassadører, når fortællingen om den lokale skole skal kommunikeres ud i lokalområderne. Vi ved, det kan lade sig gøre. Det kræver bare at vi får chancen, og at vi bliver vist den tillid og indflydelse, der skal til.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Luk forældrene ind i maskinrummet Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger