Kommunerne burde elske de private daginstitutioner

Af: Tanja Krabbe, sekretariatschef i Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO

Den: 07.11.2019 kl. 15:44

Heldigvis er vi i den lykkelige situation, at vi kan se frem til 66.000 flere børn frem mod år 2030. Det fik i sidste uge DI til at opfordre kommunerne til at gøre det mere attraktivt for private aktører at byde ind med nye daginstitutioner. DI pegede blandt andet på beregningen af tilskud til de børn, der går i private daginstitutioner. 

Thomas Gyldal Petersen (S), formand for KL’s børne- og undervisningsudvalg, svarede straks på tiltale: ”Der skal ikke flyttes ansvar for børnene fra kommunale til private hænder. Kommunerne kan derimod levere en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. I stedet ønsker kommunerne bedre økonomiske rammer til at skabe flere kommunale daginstitutioner”. 

Paradokset er, at det i høj grad vil være i kommunernes interesse at sikre gode vilkår for flere daginstitutioner. Det gælder både daginstitutioner, der er drevet som led i en virksomheds personalepleje, og daginstitutioner drevet af lokale ildsjæle, der lægger kræfter i en selvejende institution og godkendes som private aktører. 

Først virksomhederne. Både børn, forældre, virksomheder og kommunen har en interesse i, at forældre har en optimeret work-life-balance. Arbejdspladser, hvor medarbejderne kan aflevere deres børn i nærheden og nogle steder måske integrerer en udvidet fleksibilitet og sammenhæng i hverdagen, har både effektive og motiverede medarbejdere, og de er attraktive arbejdspladser – og dermed interessant for de fleste kommuner.

Dernæst ildsjælene. Langt de fleste private daginstitutioner drives i dag af lokale ildsjæle, der sammen med frivillige har dannet en selvejende institution og bliver godkendt som ’privat leverandør af dagtilbud’.  De gør det, fordi ejerskab og indflydelse på opgaven giver arbejdsglæde og gejst, og den gejst smitter af på børnene. Det viser sig blandt andet i høj forældretilfredshed. For kommunerne er der den interessante sidegevinst, at de private aktører ofte har lavere administrationsudgifter, højere trivsel og dermed lavere sygefravær, og i det hele taget klarer sig uden den kommunale organisatoriske backup. Altså en økonomisk gevinst for det kommunale budget. 

Og ja, så bryder de private aktører måske med et kommunalt ønske om standardisering, men kommunerne kunne jo også vælge at omfavne alle de fordele, som mangfoldigheden blandt de private og frivillige kræfter tilbyder. I Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO, samles mange private og selvejende daginstitutioner, og vi rådgiver dagligt institutionerne om deres samarbejde med kommunerne. Vi bidrager selvsagt gerne til en diskussion om, hvordan det samarbejde kan optimeres til glæde for alle parter. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Kommunerne burde elske de private daginstitutioner Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger