Kommuner overser kæmpe potentialer på outdoor-området

Af: Casper Lindemann, konsulent i Danmarks Idrætsforbund (DIF)

Den: 02.11.2020 kl. 10:17

Corona-situationen har fået danskerne ud i naturen som aldrig før. Her har de oplevet en fornyet glæde over de oplevelser, der findes ude på vandet, løbestien, orienteringsbanen eller mountainbikeruten. Aldrig før har der været så mange besøg i de danske skove, gennemkørsler på mtb-sporene  og medlemmer af vandsportsforeningerne. Corona-situationen har ganske enkelt medført et kæmpe boom i outdoor og har styrket tendensen, at idrætten rykker ud i naturen.

Den stigende interesse for at være aktiv i naturen er positiv både i forhold til folkesundheden, bosætning, turisme og lokal udvikling i ”Udkantsdanmark”, hvor outdoor er omdrejningspunktet for mange nye mikroiværksættere og eventarrangører, som udgør et stærkt potentiale for udvikling i landdistrikterne.

Der er med andre ord mange positive gevinster ved den stigende interesse for idræt og motion i naturen, og det er derfor vigtigt at understøtte og fastholde tendensen. Omvendt er det også vigtigt at være opmærksom på hensynet til naturen, når besøgstrykket stiger i naturområderne. En fortsat positiv udvikling kræver en strategisk og målrettet indsats. Både myndigheder og outdoor-aktører bør støtte og facilitere mulighederne, så aktiviteter i naturen kan foregå på en god og bæredygtig måde uanset antallet af brugere. Faciliteter er helt afgørende for at kunne fortsætte den positive udvikling og for at sikre hensynet til naturen og til hinanden, når så mange færdes i naturen. Desværre viser erfaringerne, at kommunerne ikke prioriterer de nødvendige ressourcer på anlæg og drift af outdoor-faciliteter.

Potentialet er større end nogensinde før. Det her må ikke blive en ”lost opportunity”. Kommunerne skal udnytte potentialet, så vi fastholder borgenes idrætsdeltagelse og får endnu flere i gang. Outdoor-faciliteter skal prioriteres økonomisk. Det er blandt andet nødvendigt at revidere de kommunale tilskudsmodeller, så idrætsfaciliteter i naturen sidestilles med de traditionelle idrætsanlæg. Der bør også sættes mere fokus på at fremme samarbejdet med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere på idræts- og naturområdet.

Kommunerne bør arbejde mere strategisk og målrettet med outdoor-idræt for at styrke samarbejdet med interne og eksterne aktører og for at udnytte kommunens ressourcer bedst muligt. Outdoor-idræt er nemlig et tværfagligt område, som i den grad kræver samarbejde og fælles forståelse og fælles retning. Desværre har kun få kommuner formået at løfte denne opgave. Der er dog enkelte kommuner, der viser vejen. Det er blandt andet Silkeborg Kommune, der arbejder meget målrettet på at blive Danmarks outdoor-kommune samt Kolding Kommune, der har en politisk vedtaget outdoorstrategi, og som netop her i 2020 har etableret Danmarks første trailcenter.

De gode indsatser i Silkeborg og Kolding Kommuner kan forhåbentlig være inspiration for landets øvrige kommuner. Og forhåbentlig kan den aktuelle corona-situation være et ”wake up call” til kommunerne. Aldrig før har der været så stort potentiale på outdoor-området som netop nu. Og aldrig før har der været så stort behov for, at kommunerne tager ansvar på outdoor-området. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Kommuner overser kæmpe potentialer på outdoor-området Felter med * skal udfyldes
 
Af: Ingeborg Callesen
uafhængig
Den 09.11.2020 kl. 14:32

MTB spor udenfor skovene?

svar på: Kommuner overser kæmpe potentialer på outdoor-området

Den stigende cyklisme i skovene på grusveje og mtb spor kan godt være til gene for gående og for vildtet, da der også er tale om elcykler med øget fart. Motocross baner har de fleste kommuner fundet plads til, men nu er der behov for MTB baner, der ikke generer nogen, hverken vildt eller mennesker. Det må være det næste skridt. De stadig mere konstruerede MTB spor med grus og volde i skovene er i min optik et fremmedelement. Integration af MTB, e-MTB og motocrossbaner må være det næste.

Af: Casper Lindemann
Danmarks Idrætsforbund
Den 19.11.2020 kl. 12:36

Der er behov for bæredygtig og strategisk planlægning

svar til Ingeborg Callesen: MTB spor udenfor skovene?

Vi kan godt blive enige om at der ikke skal kørers mtb over alt og hele tiden.

Men MTB er i stor vækst og en stor del af mtb rytterne er selvorganiserede. Det skaber udfordringer med at styre hvor de kører og hvordan de opfører sig.

Vi har desværre erfaret at de største problemer med mtb er i de områder, hvor der ikke er spor og hvor der ikke er klubber.

Det er vigtigt at arbejde for at organisere aktiviteterne samt at sikre gode attraktive spor både for at tilgodese mtb men i høj grad også for at kanalisere færdsel væk fra sårbare og eller stille områder så vi sikre hensyn både til naturen og til andre skovgæster.

Mange undersøgelser bl.a. fra KU viser at brugerne søger hen hvor der er faciliteter. Faciliteter er derfor et vigtigt redskab i naturbeskyttelsen fordi man derigennem kan styre besøgstrykket.

MTB spor skal planlægges ud fra en bæredygtig og strategisk og helsotdinereret tilgang og det samme gælder i øvrigt for alle andre outdoorfaciliteter. Og det er heldigvis også tilfældet i langt de fleste mtb spor.

Skriv hvad du søger