Kommuner og civilsamfund holdt i fællesskab hånden under samfundets mest udsatte under nedlukningen

Af: direktør i Tænketanken Mandag Morgen, Jonas Keiding Lindholm, og chef for det sociale område i Bikubenfonden, Sine Egede Eskesen

Den: 04.11.2020 kl. 08:00

Forårets første bølge af corona ramte udsatte mennesker med stor kraft: Ensomheden steg, volden i hjemmet eskalerede og uvisheden om corona-virussens dødelige potentiale lurede i hjemløse- og stofmisbrugsmiljøerne. Men der skete også noget andet: Krisen blev en katalysator for frisættende fornyelser og borgernær problemløsning i socialsektoren. 

Det er hovedkonklusionen i en helt ny undersøgelse: ”Innovation på socialområdet i en krisetid”, som Bikubenfonden og Tænketanken Mandag Morgen står bag. Nu er er der brug for, at kommuner og civilsamfundsorganisationer fastholder momentum og bygger videre på læringerne og perspektiverne fra nedlukningen.

Analysen, der bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt godt 900 frivillige sociale foreninger og kommunale sociale tilbud landet over samt interview med flere end 30 eksperter i den civile og offentlige sektor, viser blandt andet, at 8 ud af 10 organisationer gennemførte markante innovationer i en eller anden form. Samtidig afprøvede knap halvdelen af aktørerne flyvefærdige ideer, som de havde liggende i skuffen fra før nedlukningen. 

En af de helt store positive ændringer på socialområdet under krisen har været villigheden og evnen til at samarbejde effektivt, ligeværdigt og løsningsorienteret – både inden for og på tværs af sektorskel til gavn for udsatte borgere. De organisatoriske rygmærker blev pakket væk. Styrende blev i stedet borgerens særlige situation og behovet for effektive og relevante indsatser i real-tid. Medarbejderne kunne lige pludselig udlånes på tværs af fag- og sektorgrænser, og helt nye kommunikationslinjer og partnerskaber blev dannet med lysets hast. 

Et af de samarbejder, der lykkedes særligt godt under nedlukningen, var i Aarhus Kommune, der sammen med Røde Kors, Ældre Sagen, Folkekirken og andre foreninger arbejdede tæt sammen om at koordinere og igangsætte nye løsninger for ensomme århusianere. Det førte til helt nye måder at samarbejde på, hvor kommunen trådte tilbage fra den vante styrende rolle og i stedet i langt højere grad blev facilitator for samvirket mellem borgere og civile organisationer. 

Analysen konkluderer, at hovedparten af gevinsterne ved forårets corona-innovation har et potentielt varigt perspektiv. Derfor bliver spørgsmålet, hvordan politikere, ledere og fagfolk på socialområdet går til den afgørende opgave de kommende måneder og år med at få systematiseret og forankret den krisedrevne sociale innovation til fordel for udsatte borgere og samfund. • 

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Kommuner og civilsamfund holdt i fællesskab hånden under samfundets mest udsatte under nedlukningen Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger