Kommuner kan hjælpe ­kvindelige iværksættere frem

Af: Cecilia Lonning-Skovgaard (V), ­beskæftigelses- og integrationsborgmester, København, og Jeanette Carlsson, Founder & CEO, Tech Nordic Advocates

Den: 15.10.2021 kl. 08:00

Vi skal have flere kvindelige iværksættere i Danmark, og vi skal have flere kvinder frem i teknologi-branchen. Der er et stort uudnyttet potentiale blandt talentfulde kvinder, og vi har brug for dem til at skabe innovation, vækst og arbejdspladser.

Men der er både synlige og usynlige barrierer, der skal forceres, og her kan København og andre kommuner hjælpe med at bane vejen.

Danmark har bundplacering på internationale lister over kvindelige iværksættere, og det er helt skævt. I 2020 var kun 4,2 procent af de nye iværksættere kvinder, mens gennemsnittet i OECD er 9,2 procent.

Undersøgelser fra Dansk Erhverv peger på, hvad der er galt. 

Blandt andet mener en del unge kvinder, at de ikke har de rette kompetencer for at springe ud som iværk-sættere.

Iværksætterlysten hos kvinder er samtidig lav. Kun to procent af de adspurgte kvinder svarer, at de forventer at starte virksomhed inden for de næste tre år, mens det er ni procent af mændene.

En anden barriere er finansieringen. En undersøgelse viser, at kun én procent af venturekapitalen går til startups med kun kvindelige stiftere. Og endelig mangler der kvindelige rollemodeller, som kan motivere og inspirere flere kvinder til at starte ny virksomhed.

Iværksætternetværket Tech Nordic Advocates har udviklet et initiativ, der skal få flere kvindelige iværksættere frem i teknologibranchen. Det omfatter et acceleratorprogram, et mentorprogram og et ventureprogram, der skal motivere og hjælpe kvinder til at starte og vækste egen virksomhed samt få adgang til risikovillig kapital.

Københavns Kommune understøtter udviklingen og har indgået et strategisk partnerskab med Tech Nordic Advocates om acceleratorprogrammet ”Danmark i Fører-trøjen på Kvindeligt -Iværksætteri”.

Der er plads til cirka 60 kvinder, og de får konkret hjælp til at håndtere de udfordringer, der kan være, når man er kvinde i tech-branchen. Desuden bliver de introduceret til internationale mentorer, partnere og investorer.

Ambitionen er at sætte fart på udviklingen med flere stærke start-ups med kvinder i front til inspiration for andre kvindelige iværksættere. Vi tror på, at kvindelige iværksættere kan overkomme de barrierer, der står i vejen. Her kan kommunerne give en hånd ved at bakke op om iværksætterinitiativer, der målrettet arbejder for vækst og fremgang og en bedre kønsbalance. I København har vi taget første skridt, og vi glæder os til at følge udviklingen. •

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Kommuner kan hjælpe ­kvindelige iværksættere frem Felter med * skal udfyldes
 

Skriv hvad du søger