Kommunal kernevelfærd og grøn omstilling

Af: Klimachef Morten Westergaard og Klimachef Henrik D.H. Müller, Middelfart Kommune og Aarhus Kommune

Den: 06.11.2020 kl. 11:15

I dag er vi fuldstændig afhængige af fossile brændsler. Den grønne omstilling, hvor vi skal blive fossil uafhængige lige om lidt, er derfor en meget stor forandringsopgave. Alle dele af samfundet skal forandres. Vi skal måske helt tilbage til de store landboreformer i 1700tallet for at finde noget tilsvarende i Danmark. Vi skal have ny teknologi, nye love, ny viden og færdigheder, nye forretningsmodeller og nye måder at leve det gode grønne liv. Derfor kræver omstillingen også at vi alle løfter i flok, og at alle dele af samfundet mobiliseres til opgaven.

Her spiller kommunerne en meget vigtig rolle. Rigtig mange af de nødvendige forandringer kræver nemlig aktivering af kommunernes kerneopgaver. Og mange af kommunernes kerneopgaver kan styrkes igennem den grønne omstilling. Og så er mange af de løsninger, der ser den vej også billige at gennemføre. Lad os nævne et par eksempler fra den kommunale hverdag.

Op mod en tredjedel af alle virksomheder der spørges om, hvad den største barriere for at de kan omstille sig svarer, at det er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Og det gælder alle dele af samfundet. Ligesom med landboreformerne er opbygning af formåen hos befolkningen til at kunne forstå og deltage i den radikale omstilling afgørende for at kunne skabe opbakning til og udmønte de konkrete forandringer der skal til. Uanset hvilken rolle vi som borgere har, skal vi kunne forstå klimadagsordenen og træffe de rigtige beslutninger. Det kræver en massiv indsats med folkeoplysning samt videre- og efteruddannelse. Dette gælder langt de fleste fag, hvad enten man er politiker, mekaniker, tømrer, kantineleder, topchef eller arkitekt.

I dag bygger vi til nutiden, og på fortidens paradigmer. Men fremtidens byer og landskaber skal kunne noget andet, og de skal kunne understøtte den grønne omstilling. F.eks. skal de bygninger vi skaber i dag kunne fungere i en fremtid med 100% vedvarende energi i alle sektorer, en verden uden brug af jomfruelige ressourcer og indgå i bysamfund, der understøtter klimavenlig adfærd. F.eks. skal bygninger understøtte en verden med op til 100% elbiler allerede i dag. Ellers vil mangelfuld infrastruktur stå i vejen for omstillingen eller gøre den meget dyr at opgradere i takt med at den bliver overbelastet. Det kræver en ny generation fysisk planlægning og helhedsorienteret energiplanlægning på alle niveauer i samfundet og på tværs af sektorer.

Danmark er blandt de lande i verden, hvor den offentlige sektors andel af indkøb er størst. Kommuner, stat og regioner har en meget stor drift, der kan være motor for innovation. Klare krav til omstilling hos leverandører kan skabe sikkerhed for afsætning af nye klimavenlige produkter og services. Og gøres det smart og koordineret kan det også gøres effektivt og billigt. Men det er også muligt at bruge den offentlige drift som platform for udvikling og øget eksport. Det kan gøres ved at invitere virksomhedernes udviklere og universiteternes forskere ind i det kommunale maskinrum, hvor de kan skabe nye bedre løsninger, teste dem og opskalere dem. Og ved at indgå i internationale samarbejder, kan kommunale beslutningstagere i samarbejde med danske virksomheder inspirere andre kommuner i verden med netop disse løsninger. På den måde accelereres omstillingen i resten af verden og salg af grønne danske løsninger fremmes.

For selv om klimakrisen er global, så er de lokale løsninger en forudsætning for at nå i mål. Derfor spiller kommunerne og kommunale kerneopgaver en central rolle, hvis vi skal lykkedes med den grønne omstilling.

Kommenter denne debat
Svar på dette indlæg: Kommunal kernevelfærd og grøn omstilling Felter med * skal udfyldes
 
Af: Jon Tranæs
ClimateSavior
Den 09.11.2020 kl. 10:09

Kommunerne skal aktivere borgerne som en del af deres klimaindsats

svar på: Kommunal kernevelfærd og grøn omstilling

Danske kommuner kommer til at spille en nøgle rolle i fremtidens klimakamp, hvilket beskrives rigtig fint i indlægget af Kommunal kernevelfærd og grøn omstilling af Klimachef Morten Westergaard og Klimachef Henrik D.H. Müller, Middelfart Kommune og Aarhus Kommune. De nævner borgerne som en vigtig medspiller og det er helt centralt for den fremtidige klimaindsats. I dag udgør borgerne en “skjult CO2 besparelsesreserve” fordi den store CO2 besparelse en en ændret adfærd fra borgerne kan medføre ikke indgår i nogle som helst klimamål, som alle udelukkende reflekterer systemiske klimatiltag. Hvis kommunerne aktivet borgerne igennem kommunikation og uddannelse de kan blive en afgørende katalysator for vigtige ændringer af individuelle borgers vaner og livsstil. Hvis millioner af danske borgere begynder at leve mere klimavenligt, fordi deres lokale kommune udfordre dem til at spare CO2 ved at ændre vaner og hjælper dem med den personlige forandring ved at stille efteruddannelse og værktøjer til rådighed, så kan vi opnå nogle meget store samfundsmæssige CO2 besparelser via individuelle klimahandlinger fra borgerne.

Skriv hvad du søger